Назад

Организация на движението по ул. „Цар Иван Шишман“

От 18.10.2021 г. до 28.10.2021 г. (включително) се забранява  влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“ и по ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Славянска“ и ул. „Аксаков“. 
Забранява се и влизането и паркирането на превозни средства по ул. „Хаджи Димитър“ между ул. "Достоевски“ и ул. "Цар Иван Шишман“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4. Променя се посоката на движение по ул. „Хаджи Димитър“ между ул. „Достоевски“ и бул. „Васил Левски“, като същата да стане от бул. „Васил Левски“ към ул. „Достоевски“ и по ул. „Добруджа“, като същата да стане от ул. „Славянска“ към ул. „Аксаков“.