Заглавие Дата на публикуване
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 години на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Мировяне, район „Нови Искър“, ул. „Мировско шосе“ 14.06.2022
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 09.06.2022
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на гаражи и офиси 09.06.2022
„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост (за аптека и дентални кабинети) 08.06.2022
„Втора МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извършване на търговска и медицинска дейност 07.06.2022
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазар „Павлово“ и в район „Студентски“ 06.06.2022
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Сребърна“ и дървени халета зад ИСК на УНСС 06.06.2022
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци” 06.06.2022
“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД 03.06.2022
Район „Средец“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община, район „Средец“, ул. „Шипка” № 40, представляващи помещения за ученическо столово и бюфетно хранене 02.06.2022