ЦЕНТРОВЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ
Назад

Център за временно настаняване „Свети Димитър”

Адрес: гр. София, ж.к. "Люлин", бл. 464, вх. А
Директор: Надка Андонова
Тел: 02 925 07 27; 02 827 43 30; 02 827 41 53 

Капацитет: 270 места

Целеви групи: бездомни хора над 18 години

Предлагани дейности:

  • Предоставяне на жилищни помещения обзаведени и оборудвани с всичко най- необходимо за бита;
  • Медицински услуги, съдействие и подготовка за документи за представяне пред ТЕЛК;
  • Съдействие за изготвяне на лични документи;
  • Съдействие намиране на работа на безработните настанени в Центъра;
  • Организиране на културни мероприятия.

Ред за предоставяне на услугата:
Настаняването се извършва на основание Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).

Центърът за временно настаняване е услуга в общността.
Настаняването в Центъра става след издаване на Заповед от директора на Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) на чиято територия се намира заведението, съгласно чл.40а, ал.1. След настаняването потребителя сключва договор с директора на Центъра за предоставянето на социалната услуга.

Изготвя се следния комплект от документи, който включва:

  • Заповед на директора на ДСП;
  • Молба – декларация по образец за социално и материално състояние, медицински за здравословно състояние;
  • Копие то документ за самоличност;
  • Доклад предложение за необходимост за предоставяне на услугата.