Проект: TeenGreen


Направление: “Опазване на околната среда“
Ментори: арх. Елица Панайотова
Автор: Мария Стефанова и Георги Цанов

 


 

Публичното представяне пред широка аудитория на проекта TeenGreen се осъществи по време на фестивала My Sofia. Youth with causes. (“Моята София. Младите с каузи“), 11-12 август 2023 г. Авторите на проекта ангажираха гостите на младежкия фестивал с работилници по ъпсайклинг.

Втората фаза на проекта – приобщаване на деца и ученици от столичните училища към „зелената идея“ чрез лекции и викторини, се реализира и към момента. Младежкият екип гостува в 88. СУ и 19. СУ, с интерактивна презентация, фокусирана върху опазване на околната среда чрез рециклиране и ъпсайклинг.