Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 27.10.2009 г.

Вносител: Минко Герджиков - вр.и.д. кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 29.07.2009 г.

Вносител: Георги Кадиев - общински съветник

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 26.06.2009 г.

Вносител: Минко Герджиков - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги

Публикувано на: 29.04.2009 г.

Вносител: инж. Александър Цветков - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 17.03.2009 г.

Вносители: Минко Герджиков - заместник-кмет на Столична община и арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Доклад, Проект за решение

 


Доклад и проект за решение относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Доклад № 9300-3326/17.12.2008 г. и проект на решение

Вносител на доклада: Минко Герджиков, заместник-кмет на Столична община