Проект: Stolichna H2O”


Направление: „Екология и градска среда“

Ментори: арх. Любо Георгиев, арх. Елица Панайотова

Автори: Моника Димитрова, Денис Иванов, Петя Димитрова, Ванеса Иванова

 

Проектът „Stolichna H2O“ е решението в Направление "Екология и градска среда", което цели да улесни достъпа на гражданите на София до безплатна питейна вода, като по този начин намали употребата на пластмаса.  

С помощта на създадената в рамките на проекта дигитална карта, всеки лесно ще може да намери най-близката обществена чешма или заведение, където безплатно да напълни бутилката си с вода.