Заглавие Дата на публикуване
Покана за участие в Десети юбилеен фестивал по миниволейбол за ученици от столичните училища – 16 ноември 2019 година 18.10.2019
Покана за участие във Второ издание на Верига турнири по мини волейбол "Малки великани"2019 г. за ученици 5-6 клас / смесени отбори/, 29-30 октомври 2019 г. 02.10.2019
Спортен календар до края на 2019 година 16.07.2019
Спортен празник – 1 юни 08.05.2019
Начално въвеждащо обучение "Забавен баскетбол" по Програма "Баскетбол" – 23 март 2019 година 25.02.2019
Девети турнир по плуване за Купа "София" – 07 и 08 февруари 2019 година 09.01.2019
Осми турнир по плуване за Купа "София" – 2018 г. 15.11.2018
Девети фестивал по миниволейбол за ученици от столичните училища – 17 ноември 2018 година 30.10.2018
Ученическа инициатива по шахмат "Златна пешка" 26.10.2018
V Туристически поход за ученици от столичните училища от х. "Алеко" до Черни връх, ПП "Витоша" 13.08.2018