Обратно Две социални услуги за пострадали от домашно насилие ще предоставя Столичната община

Две социални услуги за пострадали от домашно насилие предлагат председателят на Столичния общински съвет (СОС) Георги Георгиев и кметът на София Йорданка Фандъкова. Предвижда се разширяване на Кризисен център – защитено жилище с капацитет десет места и т.нар. "правна клиника" – предоставяне на правна помощ за пострадалите от домашно насилие. За целта са внесени два доклада до СОС.

Заместник-кметът по социални дейности Албена Атанасова поясни как е действала досега социалната услуга в подкрепа на пострадали от насилие.

Председателят на СОС заяви, че по данни на националния омбудсман, за 2020 г. в цялата страна са издадени над 3057 ограничителни заповеди във връзка с домашно насилие, над две трети от тях в полза на пострадали жени и деца.

На територията на Столичната община вече функционира защитено жилище с капацитет от осем места. През 2020 г. в защитеното жилище са били настанени 40 жени, предоставени са консултации на още 60 жени. Сега капацитетът на социалната услуга се удвоява с предложението за създаване на ново защитено жилище с капацитет 10 места, като очакванията са да бъдат предоставени необходимите услуги на около 130 жени и деца.

В бюджета на Столична община за тази година ще бъдат предвидени 160 хил. лв. за създаването на новия кризисен център. Ще бъде обявен конкурс за избор на доставчик на услугата – неправителствена организация, която да управлява Центъра.

"Другата социална услуга е т.нар. "правна клиника" – каза Георги Геогриев. "Когато пострадал от домашно насилие се обърне към съответните органи и организации, първоначално му се предоставя убежище в защитеното жилище, след това му се оказва психологическа помощ. Идеята е пострадалият да получи и бърза и компетентна правна помощ – т.нар. "правна клиника" за защита от домашно насилие.

В нея ще се получава информация, консултиране, застъпничество от юристи, адвокати с опит в тази област. Както със защитеното жилище и в този случай ще бъде обявена конкурсна процедура за избор на неправителствена организация, която да управлява услугата" – съобщи също Георгиев.