Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на СО

Публикувано на: 09.05.2016 г.

Вносители: Карлос Контрера, Николай Пехливанов, Станчо Станков, Виолета Тодорова, Димитър Антов - общински съветници

Доклад, Проект на решение

Проект на Стратегия за сигурност на София за периода 2014 – 2020 г.

Публикувано на: 25.06.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Магдалина Атанасова, e-mail: matanasova@sofia.bg, тел.: 02/9377402

Вносители: членовете на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност

Доклад, проект за решение и Стратегия

Проект на Вътрешни правила за работата на постоянната комисия по обществен ред и сигурност

Публикувано на: 22.11.2011 г.

Проект на Вътрешните правила

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община

Публикувано на: 17.02.2011 г.

Вносител: Иван Сотиров, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 10.11.2010 г.

Вносител: Иван Сотиров - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект за изменения и допълнения в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община

Публикувано на: 02.12.2009 г.

Вносител: Йорданка Фандъкова - кмет на Столична община

Доклад