Назад

Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ представя дейността си на Security expo 2019

Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ представя дейността си на изложението за нови технологии и иновативни решения за сигурността, охраната и безопасността.

Security expo 2019 е единственото изложение в Югоизточна Европа, което обхваща всички аспекти на сигурността и охраната. Красимир Димитров и неговият екип ще представят готовността си да провеждат спасителни дейности при ликвидиране на последици от природни бедствия: земетресения, наводнения, пожари и други.