Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за:

  • Наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица;
  • Управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Информацията от СЕБРА се публикува всеки работен ден в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА.

Плащания от СЕБРА - 06.03.2023
09.03.2023, 08:14
Плащания от СЕБРА - 02.03.2023
06.03.2023, 18:56
Плащания от СЕБРА - 01.03.2023.xlsx
02.03.2023, 16:51
Плащания от СЕБРА - 27.02.2023
28.02.2023, 08:08
Плащания от СЕБРА - 24.02.2023
27.02.2023, 09:21
Плащания от СЕБРА - 23.02.2023
24.02.2023, 20:43
Плащания от СЕБРА - 22.02.2023
24.02.2023, 20:43
Плащания от СЕБРА - 21.02.2023
24.02.2023, 20:43
Плащания от СЕБРА - 20.02.2023
24.02.2023, 20:43
Плащания от СЕБРА - 17.02.2023
20.02.2023, 18:01
Плащания от СЕБРА - 16.02.2023
20.02.2023, 18:01
Плащания от СЕБРА - 15.02.2023
20.02.2023, 18:01
Плащания от СЕБРА - 14.02.2023
20.02.2023, 18:01
Плащания от СЕБРА - 13.02.2023
20.02.2023, 18:01
Плащания от СЕБРА - 10.02.2023
20.02.2023, 18:01
Плащания от СЕБРА - 09.02.2023
20.02.2023, 18:00
Плащания от СЕБРА - 08.02.2023
10.02.2023, 06:44
Плащания от СЕБРА - 07.02.2023
08.02.2023, 08:35
Плащания от СЕБРА - 06.02.2023
07.02.2023, 09:48
Плащания от СЕБРА - 03.02.2023
07.02.2023, 09:48
Плащания от СЕБРА - 02.02.2023
07.02.2023, 09:48
Плащания от СЕБРА - 01.02.2023
07.02.2023, 09:48
Плащания от СЕБРА - 31.01.2023
01.02.2023, 12:45
Плащания от СЕБРА на 30.01.2023
31.01.2023, 16:00
Плащания от СЕБРА на 27.01.2023
30.01.2023, 18:14
Плащания от СЕБРА на 26.01.2023
29.01.2023, 23:16
Плащания от СЕБРА - 25.01.2023
26.01.2023, 17:12
Плащания от СЕБРА - 24.01.2023
26.01.2023, 17:11
Плащания в СЕБРА на 23.01.2023 г.
24.01.2023, 15:28
Плащания в СЕБРА на 18.01.2023 г.
19.01.2023, 09:34