Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за:

  • Наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица;
  • Управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Информацията от СЕБРА се публикува всеки работен ден в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА.

Плащания от СЕБРА - 12.04.2023
13.04.2023, 08:12
Плащания от СЕБРА - 11.04.2023
12.04.2023, 14:31
Плащания от СЕБРА - 10.04.2023
11.04.2023, 12:21
Плащания от СЕБРА - 07.04.2023
11.04.2023, 12:21
Плащания от СЕБРА - 06.04.2023
09.04.2023, 19:39
Плащания от СЕБРА - 05.04.2023
06.04.2023, 07:18
Плащания от СЕБРА - 04.04.2023
06.04.2023, 07:17
Плащания от СЕБРА - 03.04.2023
06.04.2023, 07:14
Плащания от СЕБРА - 31.03.2023
03.04.2023, 07:10
Плащания от СЕБРА - 30.03.2023
03.04.2023, 07:10
Плащания от СЕБРА - 29.03.2023
30.03.2023, 15:22
Плащания от СЕБРА - 28.03.2023
29.03.2023, 11:47
Плащания от СЕБРА - 27.03.2023
28.03.2023, 15:33
Плащания от СЕБРА - 24.03.2023
27.03.2023, 08:37
Плащания от СЕБРА - 23.03.2023
24.03.2023, 09:35
Плащания от СЕБРА - 22.03.2023
24.03.2023, 09:35
Плащания от СЕБРА - 21.03.2023
22.03.2023, 09:21
Плащания от СЕБРА - 20.03.2023
22.03.2023, 09:21
Плащания от СЕБРА - 17.03.2023
20.03.2023, 08:59
Плащания от СЕБРА - 16.03.2023
17.03.2023, 11:20
Плащания от СЕБРА - 15.03.2023
16.03.2023, 16:45
Плащания от СЕБРА - 28.02.2023
01.03.2023, 18:03
Плащания от СЕБРА - 14.03.2023
15.03.2023, 08:29
Плащания от СЕБРА - 13.03.2023
14.03.2023, 12:14
Плащания от СЕБРА - 10.03.2023
14.03.2023, 12:14
Плащания от СЕБРА - 09.03.2023
10.03.2023, 14:24
Плащания в СЕБРА на 19.01.2023 г.
23.01.2023, 09:37
Плащания в СЕБРА на 20.01.2023 г.
23.01.2023, 09:37
Плащания от СЕБРА - 07.03.2023
09.03.2023, 08:14
Плащания от СЕБРА - 08.03.2023
09.03.2023, 08:14