Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за:

  • Наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица;
  • Управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Информацията от СЕБРА се публикува всеки работен ден в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА.

Плащания от СЕБРА - 01.06.2023
05.06.2023, 08:43
Плащания от СЕБРА - 31.05.2023
05.06.2023, 08:42
Плащания от СЕБРА - 30.05.2023
31.05.2023, 11:14
Плащания от СЕБРА - 29.05.2023
30.05.2023, 16:34
Плащания от СЕБРА - 26.05.2023
29.05.2023, 08:30
Плащания от СЕБРА - 25.05.2023
26.05.2023, 07:30
Плащания от СЕБРА - 23.05.2023
25.05.2023, 10:18
Плащания от СЕБРА - 22.05.2023
25.05.2023, 10:18
Плащания от СЕБРА - 19.05.2023
22.05.2023, 08:21
Плащания от СЕБРА - 18.05.2023
19.05.2023, 10:41
Плащания от СЕБРА - 17.05.2023
18.05.2023, 11:54
Плащания от СЕБРА - 16.05.2023
17.05.2023, 10:27
Плащания от СЕБРА - 15.05.2023
16.05.2023, 09:32
Плащания от СЕБРА - 12.05.2023
15.05.2023, 08:53
Плащания от СЕБРА - 11.05.2023
12.05.2023, 15:52
Плащания от СЕБРА - 10.05.2023
12.05.2023, 15:52
Плащания от СЕБРА - 09.05.2023
10.05.2023, 16:05
Плащания от СЕБРА - 05.05.2023
10.05.2023, 16:03
Плащания от СЕБРА - 04.05.2023
05.05.2023, 11:13
Плащания от СЕБРА - 03.05.2023
04.05.2023, 11:37
Плащания от СЕБРА - 02.05.2023
03.05.2023, 13:21
Плащания от СЕБРА - 28.04.2023
03.05.2023, 13:19
Плащания от СЕБРА - 27.04.2023
28.04.2023, 12:23
Плащания от СЕБРА - 26.04.2023
27.04.2023, 12:03
Плащания от СЕБРА - 25.04.2023
26.04.2023, 06:39
Плащания от СЕБРА - 24.04.2023
25.04.2023, 08:20
Плащания от СЕБРА - 21.04.2023
24.04.2023, 12:01
Плащания от СЕБРА - 20.04.2023
24.04.2023, 12:01
Плащания от СЕБРА - 19.04.2023
24.04.2023, 12:01
Плащания от СЕБРА - 18.04.2023
24.04.2023, 12:01