Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за:

  • Наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица;
  • Управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Информацията от СЕБРА се публикува всеки работен ден в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА.

Плащания от СЕБРА - 14.07.2023
18.07.2023, 07:31
Плащания от СЕБРА - 13.07.2023
18.07.2023, 07:31
Плащания от СЕБРА - 12.07.2023
13.07.2023, 07:08
Плащания от СЕБРА - 11.07.2023
12.07.2023, 08:03
Плащания от СЕБРА - 10.07.2023
12.07.2023, 08:03
Плащания от СЕБРА - 07.07.2023
10.07.2023, 11:30
Плащания от СЕБРА - 06.07.2023
10.07.2023, 11:30
Плащания от СЕБРА - 05.07.2023
10.07.2023, 11:30
Плащания от СЕБРА - 04.07.2023
05.07.2023, 13:05
Плащания от СЕБРА - 03.07.2023
04.07.2023, 12:59
Плащания от СЕБРА - 30.06.2023
03.07.2023, 12:36
Плащания от СЕБРА - 29.06.2023
30.06.2023, 08:16
Плащания от СЕБРА - 28.06.2023
29.06.2023, 12:06
Плащания от СЕБРА - 27.06.2023
28.06.2023, 07:36
Плащания от СЕБРА - 26.06.2023
27.06.2023, 08:25
Плащания от СЕБРА - 23.06.2023
26.06.2023, 16:05
Плащания от СЕБРА - 22.06.2023
23.06.2023, 07:34
Плащания от СЕБРА - 21.06.2023
23.06.2023, 07:34
Плащания от СЕБРА - 20.06.2023
23.06.2023, 07:34
Плащания от СЕБРА - 19.06.2023
20.06.2023, 08:13
Плащания от СЕБРА - 16.06.2023
20.06.2023, 08:13
Плащания от СЕБРА - 15.06.2023
16.06.2023, 11:14
Плащания от СЕБРА - 14.06.2023
16.06.2023, 11:14
Плащания от СЕБРА - 13.06.2023
16.06.2023, 11:14
Плащания от СЕБРА - 12.06.2023
13.06.2023, 07:28
Плащания от СЕБРА - 09.06.2023
09.06.2023, 09:19
Плащания от СЕБРА - 07.06.2023
09.06.2023, 09:19
Плащания от СЕБРА - 06.06.2023
09.06.2023, 09:19
Плащания от СЕБРА - 05.06.2023
06.06.2023, 14:55
Плащания от СЕБРА - 02.06.2023
05.06.2023, 08:43