Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за:

  • Наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица;
  • Управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Информацията от СЕБРА се публикува всеки работен ден в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА.

Плащания от СЕБРА - 25.08.2023
30.08.2023, 11:12
Плащания от СЕБРА - 24.08.2023
30.08.2023, 11:12
Плащания от СЕБРА - 23.08.2023
30.08.2023, 11:12
Плащания от СЕБРА - 22.08.2023
30.08.2023, 08:26
Плащания от СЕБРА - 21.08.2023
22.08.2023, 11:22
Плащания от СЕБРА - 18.08.2023
22.08.2023, 11:21
Плащания от СЕБРА - 17.08.2023
22.08.2023, 11:20
Плащания от СЕБРА - 16.08.2023
22.08.2023, 11:18
Плащания от СЕБРА - 15.08.2023
16.08.2023, 19:36
Плащания от СЕБРА - 14.08.2023
16.08.2023, 19:36
Плащания от СЕБРА - 11.08.2023
16.08.2023, 19:35
Плащания от СЕБРА - 10.08.2023
11.08.2023, 13:43
Плащания от СЕБРА - 09.08.2023
10.08.2023, 08:11
Плащания от СЕБРА - 08.08.2023
10.08.2023, 08:11
Плащания от СЕБРА - 07.08.2023
10.08.2023, 08:11
Плащания от СЕБРА - 04.08.2023
10.08.2023, 08:11
Плащания от СЕБРА - 03.08.2023
04.08.2023, 08:57
Плащания от СЕБРА - 02.08.2023
03.08.2023, 11:21
Плащания от СЕБРА - 01.08.2023
02.08.2023, 09:26
Плащания от СЕБРА - 31.07.2023
02.08.2023, 09:25
Плащания от СЕБРА - 28.07.2023
31.07.2023, 14:35
Плащания от СЕБРА - 27.07.2023
28.07.2023, 07:23
Плащания от СЕБРА - 26.07.2023
27.07.2023, 06:44
Плащания от СЕБРА - 25.07.2023
26.07.2023, 07:37
Плащания от СЕБРА - 24.07.2023
25.07.2023, 07:32
Плащания от СЕБРА - 21.07.2023
24.07.2023, 08:36
Плащания от СЕБРА - 20.07.2023
21.07.2023, 11:20
Плащания от СЕБРА - 19.07.2023
20.07.2023, 07:47
Плащания от СЕБРА - 18.07.2023
20.07.2023, 07:47
Плащания от СЕБРА - 17.07.2023
18.07.2023, 07:31