Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за:

  • Наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица;
  • Управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Информацията от СЕБРА се публикува всеки работен ден в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА.

Плащания от СЕБРА - 10.10.2023
11.10.2023, 11:17
Плащания от СЕБРА - 09.10.2023
10.10.2023, 16:41
Плащания от СЕБРА - 06.10.2023
09.10.2023, 11:37
Плащания от СЕБРА - 05.10.2023
06.10.2023, 17:23
Плащания от СЕБРА - 04.10.2023
05.10.2023, 16:06
Плащания от СЕБРА - 03.10.2023
04.10.2023, 11:27
Плащания от СЕБРА - 02.10.2023
03.10.2023, 16:40
Плащания от СЕБРА - 29.09.2023
02.10.2023, 13:15
Плащания от СЕБРА - 28.09.2023
29.09.2023, 06:44
Плащания от СЕБРА - 27.09.2023
28.09.2023, 06:43
Плащания от СЕБРА - 26.09.2023
27.09.2023, 12:30
Плащания от СЕБРА - 25.09.2023
26.09.2023, 11:21
Плащания от СЕБРА - 21.09.2023
25.09.2023, 12:12
Плащания от СЕБРА - 20.09.2023
21.09.2023, 14:53
Плащания от СЕБРА - 19.09.2023
20.09.2023, 19:35
Плащания от СЕБРА - 18.09.2023
19.09.2023, 17:14
Плащания от СЕБРА - 15.09.2023
18.09.2023, 09:16
Плащания от СЕБРА - 14.09.2023
15.09.2023, 07:49
Плащания от СЕБРА - 13.09.2023
14.09.2023, 07:50
Плащания от СЕБРА - 12.09.2023
14.09.2023, 07:50
Плащания от СЕБРА - 11.09.2023
12.09.2023, 13:38
Плащания от СЕБРА - 08.09.2023
11.09.2023, 07:27
Плащания от СЕБРА - 07.09.2023
08.09.2023, 11:51
Плащания от СЕБРА - 05.09.2023
07.09.2023, 15:31
Плащания от СЕБРА - 04.09.2023
05.09.2023, 13:19
Плащания от СЕБРА - 01.09.2023
04.09.2023, 14:20
Плащания от СЕБРА - 31.08.2023
01.09.2023, 07:22
Плащания от СЕБРА - 30.08.2023
31.08.2023, 13:31
Плащания от СЕБРА - 29.08.2023
30.08.2023, 11:12
Плащания от СЕБРА - 28.08.2023
30.08.2023, 11:12