Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за:

  • Наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица;
  • Управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Информацията от СЕБРА се публикува всеки работен ден в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА.

Плащания от СЕБРА - 21.11.2023
23.11.2023, 12:10
Плащания от СЕБРА - 20.11.2023
21.11.2023, 08:40
Плащания от СЕБРА - 17.11.2023
21.11.2023, 08:40
Плащания от СЕБРА - 16.11.2023
18.11.2023, 10:03
Плащания от СЕБРА - 15.11.2023
18.11.2023, 10:03
Плащания от СЕБРА - 14.11.2023
15.11.2023, 07:14
Плащания от СЕБРА - 13.11.2023
14.11.2023, 07:29
Плащания от СЕБРА - 10.11.2023
14.11.2023, 07:29
Плащания от СЕБРА - 09.11.2023
10.11.2023, 07:44
Плащания от СЕБРА - 08.11.2023
10.11.2023, 07:44
Плащания от СЕБРА - 07.11.2023
08.11.2023, 20:19
Плащания от СЕБРА - 06.11.2023
08.11.2023, 20:18
Плащания от СЕБРА - 03.11.2023
06.11.2023, 18:59
Плащания от СЕБРА - 02.11.2023
03.11.2023, 08:02
Плащания от СЕБРА - 01.11.2023
03.11.2023, 08:02
Плащания от СЕБРА - 31.10.2023
02.11.2023, 11:07
Плащания от СЕБРА - 30.10.2023
31.10.2023, 19:07
Плащания от СЕБРА - 27.10.2023
31.10.2023, 07:00
Плащания от СЕБРА - 26.10.2023
31.10.2023, 07:00
Плащания от СЕБРА - 25.10.2023
26.10.2023, 08:55
Плащания от СЕБРА - 24.10.2023
25.10.2023, 13:37
Плащания от СЕБРА - 23.10.2023
24.10.2023, 06:41
Плащания от СЕБРА - 20.10.2023
23.10.2023, 19:31
Плащания от СЕБРА - 19.10.2023
20.10.2023, 17:40
Плащания от СЕБРА - 18.10.2023
19.10.2023, 16:27
Плащания от СЕБРА - 17.10.2023
18.10.2023, 14:51
Плащания от СЕБРА - 16.10.2023
17.10.2023, 15:54
Плащания от СЕБРА - 13.10.2023
16.10.2023, 11:59
Плащания от СЕБРА - 12.10.2023
13.10.2023, 18:03
Плащания от СЕБРА - 11.10.2023
12.10.2023, 15:49