Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за:

  • Наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица;
  • Управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Информацията от СЕБРА се публикува всеки работен ден в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА.

Плащания от СЕБРА-12.01.2024
16.01.2024, 13:47
Плащания от СЕБРА-11.01.2024
12.01.2024, 11:29
Плащания от СЕБРА - 10.01.2024
11.01.2024, 14:26
Плащания от СЕБРА - 09.01.2024
10.01.2024, 07:32
Плащания от СЕБРА - 08.01.2024
10.01.2024, 07:32
Плащания от СЕБРА - 02.01.2024
10.01.2024, 07:32
Плащания от СЕБРА - 22.12.2023
11.01.2024, 12:39
Плащания от СЕБРА - 28.12.2023
11.01.2024, 12:39
Плащания от СЕБРА - 21.12.2023
26.12.2023, 16:52
Плащания от СЕБРА - 20.12.2023
26.12.2023, 16:52
Плащания от СЕБРА - 19.12.2023
26.12.2023, 16:52
Плащания от СЕБРА - 18.12.2023
26.12.2023, 16:52
Плащания от СЕБРА - 15.12.2023
26.12.2023, 16:52
Плащания от СЕБРА - 14.12.2023
15.12.2023, 14:31
Плащания от СЕБРА - 13.12.2023
15.12.2023, 14:31
Плащания от СЕБРА - 12.12.2023
15.12.2023, 14:31
Плащания от СЕБРА - 11.12.2023
13.12.2023, 06:47
Плащания от СЕБРА - 08.12.2023
12.12.2023, 06:52
Плащания от СЕБРА - 07.12.2023
12.12.2023, 06:52
Плащания от СЕБРА - 06.12.2023
07.12.2023, 08:34
Плащания от СЕБРА - 05.12.2023
07.12.2023, 08:34
Плащания от СЕБРА - 04.12.2023
07.12.2023, 08:34
Плащания от СЕБРА - 01.12.2023
07.12.2023, 08:34
Плащания от СЕБРА - 30.11.2023
01.12.2023, 15:35
Плащания от СЕБРА - 29.11.2023
30.11.2023, 13:09
Плащания от СЕБРА - 28.11.2023
30.11.2023, 06:55
Плащания от СЕБРА - 27.11.2023
29.11.2023, 06:27
Плащания от СЕБРА - 24.11.2023
27.11.2023, 09:28
Плащания от СЕБРА - 23.11.2023
24.11.2023, 12:24
Плащания от СЕБРА - 22.11.2023
23.11.2023, 12:10