Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за:

  • Наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица;
  • Управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Информацията от СЕБРА се публикува всеки работен ден в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА.

SEBRA_SO-23.03.2022.xlsx
24.03.2022, 13:20
SEBRA_SO-23.05.2022.xlsx
25.05.2022, 08:56
SEBRA_SO-23.06.2022.xlsx
24.06.2022, 15:33
SEBRA_SO-23.08.2022.xlsx
24.08.2022, 08:39
SEBRA_SO-23.09.2022.xlsx
27.09.2022, 15:55
SEBRA_SO-23.11.2022
24.11.2022, 08:51
SEBRA_SO-24.01.2022.xlsx
05.04.2022, 11:57
SEBRA_SO-24.02.2022.xlsx
05.04.2022, 12:12
SEBRA_SO-24.03.2022.xlsx
25.03.2022, 13:14
SEBRA_SO-24.06.2022.xlsx
27.06.2022, 15:46
SEBRA_SO-24.08.2022.xlsx
25.08.2022, 09:10
SEBRA_SO-24.10.2022.xlsx
26.10.2022, 10:15
SEBRA_SO-24.11.2022
28.11.2022, 11:56
SEBRA_SO-25.02.2022.xlsx
05.04.2022, 12:12
SEBRA_SO-25.03.2022.xlsx
28.03.2022, 13:54
SEBRA_SO-25.05.2022.xlsx
26.05.2022, 12:21
SEBRA_SO-25.07.2022.xlsx
26.07.2022, 08:49
SEBRA_SO-25.08.2022.xlsx
26.08.2022, 11:57
SEBRA_SO-25.10.2022.xlsx
26.10.2022, 10:16
SEBRA_SO-25.11.2022
28.11.2022, 11:56
SEBRA_SO-26.01.2022.xlsx
05.04.2022, 11:57
SEBRA_SO-26.04.2022.xlsx
27.04.2022, 10:54
SEBRA_SO-26.05.2022.xlsx
27.05.2022, 11:13
SEBRA_SO-26.07.2022.xlsx
29.07.2022, 12:36
SEBRA_SO-26.08.2022.xlsx
30.08.2022, 11:41
SEBRA_SO-26.09.2022.xlsx
27.09.2022, 15:55
SEBRA_SO-26.10.2022.xlsx
01.11.2022, 23:17
SEBRA_SO-27.01.2022.xlsx
05.04.2022, 11:57
SEBRA_SO-27.04.2022.xlsx
28.04.2022, 09:20
SEBRA_SO-27.05.2022.xlsx
30.05.2022, 14:24