Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за:

  • Наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица;
  • Управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Информацията от СЕБРА се публикува всеки работен ден в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА.

SEBRA_SO-19.05.2022.xlsx
20.05.2022, 13:15
SEBRA_SO-19.07.2022.xlsx
20.07.2022, 07:42
SEBRA_SO-19.08.2022.xlsx
24.08.2022, 08:39
SEBRA_SO-19.09.2022.xlsx
20.09.2022, 18:22
SEBRA_SO-19.10.2022.xlsx
24.10.2022, 18:32
SEBRA_SO-20.01.2022.xlsx
05.04.2022, 11:57
SEBRA_SO-20.03.2022.xlsx
22.03.2022, 10:04
SEBRA_SO-20.04.2022.xlsx
21.04.2022, 08:08
SEBRA_SO-20.05.2022.xlsx
23.05.2022, 13:55
SEBRA_SO-20.06.2022.xlsx
21.06.2022, 20:30
SEBRA_SO-20.07.2022.xlsx
25.07.2022, 08:02
SEBRA_SO-20.09.2022.xlsx
23.09.2022, 07:59
SEBRA_SO-20.10.2022.xlsx
24.10.2022, 18:32
SEBRA_SO-21.01.2022.xlsx
05.04.2022, 11:57
SEBRA_SO-21.02.2022.xlsx
05.04.2022, 12:12
SEBRA_SO-21.03.2022.xlsx
22.03.2022, 10:04
SEBRA_SO-21.04.2022.xlsx
26.04.2022, 09:20
SEBRA_SO-21.06.2022.xlsx
22.06.2022, 14:22
SEBRA_SO-21.07.2022.xlsx
25.07.2022, 08:02
SEBRA_SO-21.09.2022.xlsx
23.09.2022, 08:03
SEBRA_SO-21.10.2022.xlsx
24.10.2022, 18:32
SEBRA_SO-21.11.2022
23.11.2022, 07:08
SEBRA_SO-22.02.2022.xlsx
05.04.2022, 12:12
SEBRA_SO-22.03.2022.xlsx
23.03.2022, 12:39
SEBRA_SO-22.06.2022.xlsx
23.06.2022, 07:38
SEBRA_SO-22.07.2022.xlsx
25.07.2022, 08:02
SEBRA_SO-22.08.2022.xlsx
24.08.2022, 08:39
SEBRA_SO-22.11.2022
24.11.2022, 08:51
SEBRA_SO-23.02.2022.xlsx
05.04.2022, 12:12
SEBRA_SO-23.03.2022.xlsx
24.03.2022, 13:20