Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за:

  • Наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица;
  • Управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Информацията от СЕБРА се публикува всеки работен ден в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА.

SEBRA_SO-15.04.2022.xlsx
18.04.2022, 13:33
SEBRA_SO-15.06.2022.xlsx
16.06.2022, 11:56
SEBRA_SO-15.07.2022.xlsx
18.07.2022, 08:08
SEBRA_SO-15.08.2022.xlsx
17.08.2022, 07:16
SEBRA_SO-15.09.2022.xlsx
16.09.2022, 09:20
SEBRA_SO-15.11.2022
16.11.2022, 08:51
SEBRA_SO-16.02.2022.xlsx
05.04.2022, 12:12
SEBRA_SO-16.03.2022.xlsx
21.03.2022, 11:15
SEBRA_SO-16.05.2022.xlsx
17.05.2022, 09:01
SEBRA_SO-16.06.2022.xlsx
17.06.2022, 07:37
SEBRA_SO-16.08.2022.xlsx
17.08.2022, 07:16
SEBRA_SO-16.09.2022.xlsx
19.09.2022, 11:41
SEBRA_SO-16.11.2022
18.11.2022, 12:40
SEBRA_SO-17.01.2022.xlsx
05.04.2022, 11:57
SEBRA_SO-17.02.2022.xlsx
05.04.2022, 12:12
SEBRA_SO-17.05.2022.xlsx
18.05.2022, 12:27
SEBRA_SO-17.06.2022.xlsx
20.06.2022, 10:41
SEBRA_SO-17.08.2022.xlsx
19.08.2022, 09:34
SEBRA_SO-17.10.2022.xlsx
18.10.2022, 13:34
SEBRA_SO-17.11.2022
18.11.2022, 12:40
SEBRA_SO-18.01.2022.xlsx
05.04.2022, 11:57
SEBRA_SO-18.02.2022.xlsx
05.04.2022, 12:12
SEBRA_SO-18.03.2022.xlsx
21.03.2022, 11:33
SEBRA_SO-18.04.2022.xlsx
19.04.2022, 10:26
SEBRA_SO-18.05.2022.xlsx
19.05.2022, 07:36
SEBRA_SO-18.07.2022.xlsx
19.07.2022, 06:54
SEBRA_SO-18.08.2022.xlsx
19.08.2022, 09:32
SEBRA_SO-18.10.2022.xlsx
19.10.2022, 12:33
SEBRA_SO-18.11.2022
21.11.2022, 09:48
SEBRA_SO-19.01.2022.xlsx
05.04.2022, 11:57