Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за:

  • Наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица;
  • Управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Информацията от СЕБРА се публикува всеки работен ден в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА.

SEBRA_SO-11.04.2022.xlsx
12.04.2022, 13:35
SEBRA_SO-11.05.2022.xlsx
13.05.2022, 12:27
SEBRA_SO-11.07.2022.xlsx
12.07.2022, 12:51
SEBRA_SO-11.08.2022.xlsx
13.08.2022, 13:59
SEBRA_SO-11.10.2022.xlsx
13.10.2022, 08:44
SEBRA_SO-11.11.2022
17.11.2022, 11:28
SEBRA_SO-12.01.2022.xlsx
05.04.2022, 11:57
SEBRA_SO-12.04.2022.xlsx
13.04.2022, 06:25
SEBRA_SO-12.05.2022.xlsx
13.05.2022, 12:27
SEBRA_SO-12.07.2022.xlsx
14.07.2022, 07:08
SEBRA_SO-12.08.2022.xlsx
15.08.2022, 12:59
SEBRA_SO-12.09.2022.xlsx
13.09.2022, 06:33
SEBRA_SO-12.10.2022.xlsx
13.10.2022, 08:44
SEBRA_SO-13.01.2022.xlsx
05.04.2022, 11:57
SEBRA_SO-13.04.2022.xlsx
14.04.2022, 09:28
SEBRA_SO-13.05.2022.xlsx
16.05.2022, 09:49
SEBRA_SO-13.06.2022.xlsx
14.06.2022, 14:53
SEBRA_SO-13.07.2022.xlsx
14.07.2022, 07:08
SEBRA_SO-13.09.2022.xlsx
14.09.2022, 17:43
SEBRA_SO-13.10.2022.xlsx
17.10.2022, 08:53
SEBRA_SO-14.01.2022.xlsx
05.04.2022, 11:57
SEBRA_SO-14.03.2022.xlsx
21.03.2022, 11:14
SEBRA_SO-14.04.2022.xlsx
15.04.2022, 11:26
SEBRA_SO-14.06.2022.xlsx
15.06.2022, 06:45
SEBRA_SO-14.07.2022.xlsx
15.07.2022, 08:13
SEBRA_SO-14.09.2022.xlsx
15.09.2022, 08:55
SEBRA_SO-14.10.2022.xlsx
17.10.2022, 08:55
SEBRA_SO-14.11.2022
17.11.2022, 11:26
SEBRA_SO-15.02.2022.xlsx
05.04.2022, 12:12
SEBRA_SO-15.03.2022.xlsx
21.03.2022, 11:14