Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за:

  • Наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица;
  • Управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Информацията от СЕБРА се публикува всеки работен ден в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА.

SEBRA_SO-07.02.2022.xlsx
05.04.2022, 12:12
SEBRA_SO-07.03.2022.xlsx
21.03.2022, 11:07
SEBRA_SO-07.04.2022.xlsx
08.04.2022, 11:17
SEBRA_SO-07.06.2022.xlsx
08.06.2022, 13:53
SEBRA_SO-07.07.2022.xlsx
12.07.2022, 12:29
SEBRA_SO-07.09.2022.xlsx
08.09.2022, 06:23
SEBRA_SO-07.10.2022.xlsx
10.10.2022, 15:48
SEBRA_SO-07.11.2022.xlsx
09.11.2022, 13:15
SEBRA_SO-08.02.2022.xlsx
05.04.2022, 12:12
SEBRA_SO-08.03.2022.xlsx
21.03.2022, 11:10
SEBRA_SO-08.06.2022.xlsx
09.06.2022, 12:35
SEBRA_SO-08.07.2022.xlsx
12.07.2022, 12:50
SEBRA_SO-08.08.2022.xlsx
10.08.2022, 17:41
SEBRA_SO-08.09.2022.xlsx
09.09.2022, 06:26
SEBRA_SO-08.11.2022.xlsx
09.11.2022, 13:15
SEBRA_SO-09.03.2022.xlsx
21.03.2022, 11:12
SEBRA_SO-09.05.2022.xlsx
10.05.2022, 08:52
SEBRA_SO-09.08.2022.xlsx
10.08.2022, 17:42
SEBRA_SO-09.09.2022.xlsx
12.09.2022, 08:34
SEBRA_SO-09.11.2022.xlsx
11.11.2022, 06:15
SEBRA_SO-10.02.2022.xlsx
05.04.2022, 12:12
SEBRA_SO-10.03.2022.xlsx
21.03.2022, 11:13
SEBRA_SO-10.05.2022.xlsx
11.05.2022, 15:06
SEBRA_SO-10.06.2022.xlsx
13.06.2022, 21:00
SEBRA_SO-10.08.2022.xlsx
11.08.2022, 18:55
SEBRA_SO-10.10.2022.xlsx
11.10.2022, 10:06
SEBRA_SO-10.11.2022.xlsx
11.11.2022, 11:47
SEBRA_SO-11.01.2022.xlsx
05.04.2022, 11:57
SEBRA_SO-11.02.2022.xlsx
05.04.2022, 12:12
SEBRA_SO-11.03.2022.xlsx
21.03.2022, 11:13