Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за:

  • Наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица;
  • Управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Информацията от СЕБРА се публикува всеки работен ден в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА.

SEBRA_SO-01.08.2022.xlsx
03.08.2022, 15:50
SEBRA_SO-01.09.2022.xlsx
02.09.2022, 06:54
SEBRA_SO-01.11.2022.xlsx
03.11.2022, 16:50
SEBRA_SO-02.02.2022.xlsx
05.04.2022, 12:12
SEBRA_SO-02.03.2022.xlsx
21.03.2022, 11:03
SEBRA_SO-02.06.2022.xlsx
06.06.2022, 09:54
SEBRA_SO-02.08.2022.xlsx
10.08.2022, 10:56
SEBRA_SO-02.09.2022.xlsx
05.09.2022, 06:56
SEBRA_SO-02.11.2022.xlsx
03.11.2022, 16:50
SEBRA_SO-03.05.2022.xlsx
04.05.2022, 08:05
SEBRA_SO-03.06.2022.xlsx
06.06.2022, 09:54
SEBRA_SO-03.08.2022.xlsx
10.08.2022, 10:56
SEBRA_SO-03.10.2022.xlsx
10.10.2022, 15:48
SEBRA_SO-03.11.2022.xlsx
09.11.2022, 13:15
SEBRA_SO-04.02.2022.xlsx
05.04.2022, 12:12
SEBRA_SO-04.03.2022.xlsx
21.03.2022, 11:04
SEBRA_SO-04.04.2022.xlsx
05.04.2022, 11:51
SEBRA_SO-04.05.2022.xlsx
05.05.2022, 13:10
SEBRA_SO-04.08.2022.xlsx
10.08.2022, 10:56
SEBRA_SO-04.10.2022.xlsx
10.10.2022, 15:48
SEBRA_SO-04.11.2022.xlsx
09.11.2022, 13:15
SEBRA_SO-05.04.2022.xlsx
06.04.2022, 11:16
SEBRA_SO-05.05.2022.xlsx
09.05.2022, 08:03
SEBRA_SO-05.07.2022.xlsx
12.07.2022, 12:29
SEBRA_SO-05.08.2022.xlsx
10.08.2022, 10:56
SEBRA_SO-05.09.2022.xlsx
07.09.2022, 06:44
SEBRA_SO-05.10.2022.xlsx
10.10.2022, 15:48
SEBRA_SO-06.06.2022.xlsx
07.06.2022, 18:10
SEBRA_SO-06.07.2022.xlsx
12.07.2022, 12:29
SEBRA_SO-06.10.2022.xlsx
10.10.2022, 15:48