Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за:

  • Наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица;
  • Управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Информацията от СЕБРА се публикува всеки работен ден в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА.

Плащания в СЕБРА на 17.01.2023 г.
18.01.2023, 17:09
Плащания в СЕБРА на 16.01.2023 г.
17.01.2023, 17:00
Плащания в СЕБРА на 13.01.2023 г.
16.01.2023, 15:46
Плащания в СЕБРА на 12.01.2023 г.
16.01.2023, 15:46
Плащания в СЕБРА на 11.01.2023 г.
13.01.2023, 09:17
Плащания в СЕБРА на 10.01.2023 г.
11.01.2023, 09:01
Плащания в СЕБРА на 09.01.2023 г.
11.01.2023, 09:01
Плащания в СЕБРА на 29.12.2022 г.
31.12.2022, 16:37
Плащания в СЕБРА на 23.12.2022 г.
31.12.2022, 16:36
Плащания в СЕБРА на 22.12.2022 г.
31.12.2022, 16:36
Плащания в СЕБРА на 21.12.2022 г.
31.12.2022, 16:36
Плащания в СЕБРА на 20.12.2022 г.
31.12.2022, 16:35
Плащания в СЕБРА на 19.12.2022 г.
31.12.2022, 16:35
Плащания в СЕБРА на 16.12.2022 г.
31.12.2022, 16:34
Плащания в СЕБРА на 15.12.2022 г.
31.12.2022, 16:33
Плащания в СЕБРА на 14.12.2022 г.
31.12.2022, 16:31
Плащания в СЕБРА на 01.12.2022 г.
02.12.2022, 07:48
Плащания в СЕБРА на 02.12.2022 г.
06.12.2022, 12:45
Плащания в СЕБРА на 05.12.2022 г.
06.12.2022, 12:46
Плащания в СЕБРА на 07.12.2022 г.
09.12.2022, 13:21
Плащания в СЕБРА на 06.12.2022 г.
09.12.2022, 13:21
Плащания в СЕБРА на 08.12.2022 г.
13.12.2022, 20:15
Плащания в СЕБРА на 09.12.2022 г.
13.12.2022, 20:16
Плащания в СЕБРА на 12.12.2022 г.
13.12.2022, 20:17
Плащания в СЕБРА на 13.12.2022 г.
14.12.2022, 18:33
Плащания в СЕБРА на 04.07.2022 г.
12.07.2022, 12:29
SEBRA_SO-01.04.2022.xlsx
04.04.2022, 07:09
SEBRA_SO-01.06.2022.xlsx
02.06.2022, 17:56
SEBRA_SO-01.07.2022.xlsx
12.07.2022, 12:26
SEBRA_SO-01.08.2022.xlsx
03.08.2022, 15:50