Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за:

  • Наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица;
  • Управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Информацията от СЕБРА се публикува всеки работен ден в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА.

Плащания от СЕБРА - 23.02.2024
27.02.2024, 08:39
Плащания от СЕБРА - 22.02.2024
23.02.2024, 16:35
Плащания от СЕБРА - 21.02.2024
22.02.2024, 09:23
Плащания от СЕБРА - 20.02.2024
21.02.2024, 16:52
Плащания от СЕБРА - 19.02.2024
20.02.2024, 16:34
Плащания от СЕБРА-16.02.2024
19.02.2024, 08:50
Плащания от СЕБРА-15.02.2024
16.02.2024, 11:27
Плащания от СЕБРА-14.02.2024
16.02.2024, 06:39
Плащания от СЕБРА-13.02.2024
14.02.2024, 11:39
Плащания от СЕБРА-12.02.2024
13.02.2024, 11:39
Плащания от СЕБРА-09.02.2024
12.02.2024, 12:52
Плащания от СЕБРА-08.02.2024
09.02.2024, 13:38
Плащания от СЕБРА-07.02.2024
08.02.2024, 13:06
Плащания от СЕБРА-06.02.2024
07.02.2024, 13:04
Плащания от СЕБРА-05.02.2024
06.02.2024, 15:51
Плащания от СЕБРА-02.02.2024
05.02.2024, 18:46
Плащания от СЕБРА-01.02.2024
02.02.2024, 11:58
Плащания от СЕБРА-31.01.2024
02.02.2024, 05:19
Плащания от СЕБРА-30.01.2024
31.01.2024, 14:14
Плащания от СЕБРА-29.01.2024
30.01.2024, 16:39
Плащания от СЕБРА-26.01.2024
29.01.2024, 15:25
Плащания от СЕБРА-25.01.2024
26.01.2024, 12:13
Плащания от СЕБРА-24.01.2024
26.01.2024, 06:37
Плащания от СЕБРА-23.01.2024
24.01.2024, 11:21
Плащания от СЕБРА-22.01.2024
24.01.2024, 11:21
Плащания от СЕБРА-19.01.2024
24.01.2024, 11:21
Плащания от СЕБРА-18.01.2024
19.01.2024, 12:08
Плащания от СЕБРА-17.01.2024
19.01.2024, 12:08
Плащания от СЕБРА-16.01.2024
17.01.2024, 12:58
Плащания от СЕБРА-15.01.2024
16.01.2024, 13:54