Реконструкцията и модернизацията на съществуващи учебни сгради, както и изграждането на нови сгради за детски градини и ясли, е приоритет в работата на Столична община