РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 


 
 • Пристройка към съществуваща сграда на 64 ОУ за физкултурен салон и учебни кабинети, кв. „Симеоново“, район „Витоша“ – УВЕ/2020 г.;
   
 • 30 СУ „Братя Миладинови“, район „Възраждане“: „Възстановяване на физкултурен салон, прилежащите му помещения, топла връзка и обновяване на плувен басейн“ – УВЕ/2020 г.;
   
 • Изграждане на столова и кухня към 104 ОУ, район Триадица – УВЕ/2021 г.
   
 • 36 СУ "Максим Горки" – изграждане на външен асансьор към сградата, район "Красно село“ – УВЕ/2021 г.
   
 • 28 СУ "Алеко Константинов" – изграждане на триетажен учебен корпус на мястото на едноетажна етернитова сграда, район "Красна поляна" – обектът е преходен за 2022 г.