УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ ЗАЛИ

Възстановяване и обновяване на физкултурен салон и плувен басейн на 30. СУ „Братя Миладинови”

Местоположение:
Район „Възраждане”, бул. „Александър Стамболийски“ № 125А

Описание:
Възстановяване и обновяване на физкултурния салон и плувния басейн на 30. СУ „Братя Миладинови”. Салонът и плувният басейн разполагат с всички необходими помещения и оборудване съгласно изискванията на нормативната уредба.

Нов физкултурен салон и учебни кабинети към 64. ОУ „Цар Симеон Велики”

Местоположение:
Район „Витоша”, кв. Симеоново, ул. „Симеоновска“ № 1

Описание:
Нов физкултурен салон и учебни кабинети към 64. ОУ „Цар Симеон Велики”, разполагащ с всички необходими помещения и оборудване съгласно изискванията на нормативната уредба.

Нов физкултурен салон и две класни стаи към 175. ОУ „Васил Левски”

Местоположение:
Район „Връбница”, с. Мрамор, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1

Описание:
Нов физкултурен салон и две класни стаи към 175. ОУ „Васил Левски”, разполагащ с всички необходими помещения и оборудване съгласно изискванията на нормативната уредба.

 

Нов физкултурен салон към 176. ОУ „Кирил и Методий”

Местоположение:
Район „Нови Искър”, с. Негован, ул. „Училищна“ № 6

Описание:
Нов физкултурен салон на 176. ОУ „Кирил и Методий”, разполагащ с всички необходими помещения и оборудване съгласно изискванията на нормативната уредба.

Нов физкултурен салон към 37. СУ „Райна Княгиня”

Местоположение:
Район „Люлин”, ул. „Луи Пастьор“ № 1

Описание:
Нов физкултурен салон на 37. СУ „Райна Княгиня”, разполагащ с всички необходими помещения и оборудване съгласно изискванията на нормативната уредба.

Реконструкция и довършване на блок Г и блок Д – спортна зала към 149. СУ „Иван Хаджийски"

Местоположение:
Район „Овча купел“, ж.к. „Овча купел ІІ“, ул. „Иван Хаджийски“ № 21. 

Описание:
През 2019 г. са въведени в експлоатация блок Г и блок Д за спортна зала на 149. ОУ „Иван Хаджийски”, разполагащ с всички необходими помещения и оборудване съгласно изискванията на нормативната уредба.

Реконструкция на спортна зала към 72. ОУ „Христо Ботев”

Местонахождение:
Район „Овча купел”, кв. "Суходол", ул. „Овчо поле” № 14

Описание:
През 2014 г. е въведен в експлоатация реконструиран спортен комплекс към 72. ОУ „Христо Ботев”, включващ физкултурен салон, зала за тенис на маса и фитнес.
Спортният комплекс е с учебно-тренировъчни функции, разполагащ с всички необходими помещения за спорт и обслужващи кабинети съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена достъпна среда.
В двора на 72. ОУ са изградени игрища за баскетбол, волейбол/хандбал, минифутбол и бадминтон. Изпълнена е частична вертикална планировка и озеленяване.

Реконструкция на спортна зала към 88. СОУ „Димитър Попниколов”

Местонахождение:
Район „Овча купел”, ул. ”Димитър Попниколов” № 7 

Описание:
През 2015 г. е въведен в експлоатация реконструиран спортен комплекс към 88. СОУ, включващ физкултурен салон, плувен басейн, зали за тенис на маса и фитнес.
Спортният комплекс е с учебно-тренировъчни функции, разполагащ с всички необходими помещения за спорт и обслужващи дейности съгласно изискванията на нормативната уредба.    
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена достъпна среда.
В двора на 88. СОУ са изградени две игрища за баскетбол, две за волейбол, едно за футбол и един тенис на корт, изпълнена е вертикална планировка и озеленяване.

Реконструкция на басейн за спортна зала към 81. СУ„Виктор Юго“

Местоположение:
Район „Младост", ж.к. „Младост 3“, ул. „Бъднина" № 3

Описание:
През 2013 г. е открита многофункционална спортна зала с баскетболно, волейболно и хандбално игрище, както и зала за фитнес в сградата на 81. СУ „Виктор Юго“, след извършена реконструкция на плувния басейн.
Спортната зала разполага с всички необходими помещения и обслужващи кабинети и е оборудвана съгласно изискванията на нормативната уредба.

Нов физкултурен салон към 48. ОУ „Йосиф Ковачев”

Местоположение:
Район „Сердика”, ул. „Клокотница“ № 21

Описание:
През 2017 г. е изграден/възстановен като паметник на културата нов корпус за физкултурен салон на 48. ОУ „Йосиф Ковачев”, разполагащ с всички необходими помещения и оборудване съгласно изискванията на нормативната уредба.

 

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 13 резултата.