Част „Паркоуство“, корекция на р. Владайска, в участъка между ул. „Дамяница“ и пл. „Сред село“, р-н „Витоша“