Обратно Забранява се престоят на ППС в отсечка на ул. „Врабча“

Във връзка със заснемане на рекламен клип от продуцентска компания „Солент Филм“ ООД се въвеждат ограничения в движението.  

Забранява се престоят и паркирането (с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“) на ул. „Врабча“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „11-ти август“, както следва:

- от 19:30 часа на 27.07.2021 г. до 07:30 часа на 28.07.2021 г. – 9 (девет) паркоместа;

- от 07:30 до 19:30 часа на 28.07.2021 г. –16 (шестнадесет) паркоместа.