Назад

Организация на движението за провеждане на инициативата за обособяване на културен квартал в София „КвАРТал“ на 17, 18 и 19.09.2021 г.

Забранява се престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства, както следва:

От 16:00 до 22:00 часа на 17 и 19.09.2021 г. по ул. „Триадица“ между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“, като се осигури достъп до служебните паркинги на Министерство на енергетиката.

От 12:00 до 22:00 часа на 18 и 19.09.2021 г. по: 

  • ул. „Веслец“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“;
  • ул. „Цар Симеон“ между бул. „Княгиня Мария-Луиза“ и ул. „Сердика“;
  • паркинга срещу сградата на НАГ на ул. „Сердика“ № 5, като се осигури достъп до гаража на НСО. 

КАЛЕНДАР за тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО       

 

АРХИВ по тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО