Назад

Организация на движението във връзка с ремонт на естакадата на. „Бистришко шосе“

Във връзка с ремонтни работи на дилатационни фуги на естакадата при ул. „Бистришко шосе“ се въвеждат промени в организацията на движение.

Забранява се влизането на пътни превозни средства (ППС), както следва:

От 13.07.2020 г. до 22.07.2020 г. по две пътни ленти от дясната страна на южното пътно платно на СОП (посока гр. Пловдив) на естакадата при ул. „Бистришко шосе“ в участък от 540 метра. Движението на ППС ще се извършва в останалата една пътна лента от пътното платно в същия участък.

От 23.07.2020 г. до 30.07.2020 г. по две пътни ленти от лявата страна на южното пътно платно на СОП (посока гр. Пловдив) на естакадата при ул. „Бистришко шосе“ в участък от 520 метра. Движението на ППС да се извършва в останалата една пътна лента от пътното платно в същия участък.

От 31.07.2020 г. до 09.08.2020 г. по две пътни ленти от дясната страна на северното пътно платно на СОП (посока гр. Перник) на естакадата при ул. „Бистришко шосе“ в участък от 540 метра. Движението на ППС да се извършва в останалата една пътна лента от пътното платно в същия участък.

От 10.08.2020 г. до 17.08.2020 г. по две пътни ленти от лявата страна на северното пътно платно на СОП (посока гр. Перник) на естакадата при ул. „Бистришко шосе“ в участък от 520 метра. Движението на ППС да се извършва в останалата една пътна лента от пътното платно в същия участък.

  
 

КАЛЕНДАР за тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО       

 

АРХИВ по тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО