Регистър на разрешенията за таксиметрови превози, актуални към 29.01.2021 г.

Публичният регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на територията на Столична община се поддържа на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.

Регистърът съдържа следните данни:

  • Превозвач: Наименование и ЕИК;
  • МПС: държавен контролен номер (ДКН), марка и модел;
  • Разрешително за превоз: Номер на разрешителното, дата на издаване и дата на валидност.