ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

Дата на въвеждане

Актуалност

Регистрация

Инициатива за произвеждане

Основни въпроси

Номер на решение

Насрочен за дата

Индекс

От дата

1. 19.12.2023 активен СОА23-ВК66-11165 13.12.2023 Общински съветници от МК "БСП за България" и ПП "Възраждане" Желаете ли Монумент "Паметник на Съветската армия" да остане в Княжеската градина?    
2. 18.01.2021 активен СОА21-ВК08-662 14.01.2021 За кмет на район "Изгрев" 1. Да се спре ли застрояването на зелените площи – паркове, градини, улично озеленяване и зелени площи за ограничено обществено ползване (по чл. 61, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ) и на площите между сградите при комплексното застрояване – паркове и градини, места за паркиране или подземни паркинги и площадки за игра на територията на Столична община, район "Изгрев" (по чл. 22, ал. 2 от ЗУТ), за срок от 10 години?

2. Да се въведе ли зона за платено паркиране на територията на Столична община, район "Изгрев"?
Решение № 77 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г.  
3. 22.05.2020 активен СОА20-ВК66-3881 19.05.2020 Общински съветници

Да бъде ли изградена на територията на Столична община инсталация за изгаряне на гориво от отпадъци (Refuse-derived fuel – RDF)?

Решение № 218 по Протокол № 15 от 11.06.2020 г.  
4. 15.10.2018 активен СОА18-ВК66-7397 08.10.2018 Общински съветници Провеждане на местен референдум в Столична община с въпроси:

1. Съгласни ли сте Столична община да изразходва 157 млн. евро, от които 67 млн. евро заем за изграждане на инсталация за изграждане на RDF/отпадъци?

2. Съгласни ли сте инсталацията за изгаряне на RDF/отпадъци да се построи в центъра на София, район Сердика, бул. "История Славянобългарска", на територията на ТЕЦ-София?

3. Съгласни ли сте инсталацията за изгаряне на RDF/отпадъци да се построи до Завода за механично и биологично третиране на отпадъци в местността "Садината" до село Яна?
Решение № 754 по Протокол 64 от 08.11.2018 г.  
5. 09.05.2018 Активен СОА18-ВК08-5550 02.05.2018 За кмет на район "Младост"

1. Подкрепяте ли в срок от две години да се приемат изменения в Подробните устройствени планове на "Младост 1", "Младост 1А", "Младост 2", "Младост 3", "Младост 4", които да не позволяват ново застрояване на съществуващите зелени площи, междублокови пространства, терени с разположени съоръжения за игра на деца, паркинги и погранични на парковете територии?

2. Подкрепяте ли за срок от две години да се обяви мораториум върху издаването на разрешения за строеж и започващо строителство в район „Младост” на Столична община, област София-град, до изменения на Подробните устройсгвени планове на "Младост 1", "Младост 1 А", "Младост 2", "Младост 3", "Младост 4", които да не позволяват ново застрояване на съществуващите зелени площи, междублокови пространства, терени с разположени съоръжения за игра на деца, паркинги и погранични на парковете територии?

   
6. 12.12.2016 Активен СОА16-НЦ62-1121-[12] 12.12.2016 Инициативен комитет

1. Подкрепяте ли да се приемат изменения в Общия устройствен план и Подробните устройствени планове на "Младост 1", "Младост 1А", "Младост 2", "Младост 3", "Младост 4", които да не позволяват ново застрояване на съществуващите зелени площи, междублокови пространства, терени с разположени съоръжения за игра на деца, паркинги и погранични на парковете територии?

2. Подкрепяте ли да се обяви мораториум върху издаването на разрешения за строеж и започващо строителство в район "Младост" на Столична община, област София-град, до промяна на Общия устройствен план и Подробните устройствени планове на "Младост 1", "Младост 1А", "Младост 2", "Младост 3", "Младост 4"?

   

7.

03.10.2013

Архивен

9300-520

22.11.2012

Общински съветници

Съгласни ли сте да бъде прекратен концесионния договор между Столична община и "Софийска вода" АД?

• Решение № 477 по Протокол 45 от 05.09.2013 – обжалвано пред Административен съд София-град
• Решение № 621 по Протокол 31 от 06.12.2012

 

8.

05.08.2013

Архивен

9300-490

07.11.2012

Инициативен комитет

Съгласни ли сте в цялостно проектираните и изградени жилищни комплекси в "Дружба 1" и "Дружба 2", район "Искър" да се допуска строителство на нови сгради само за публична инфраструктура, детски градини, училища, здравни заведения, транспортни обекти?

Решение № 620 по Протокол 31 от 06.12.2012