РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА СЪС 100% ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА
 

Наименование на търговското дружество Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в това число за преобразуването и прекратяването му Лицата, които представляват общината в органите на управление и контрол на търговското дружество Възнаграждение на лицата, които представляват общината в тези органи*
1. "Метрополитен" ЕАД ф. д. № 2926/1990 г. Стоян Братоев Иванов, изп. директор
Петър Иванов Диков, член на СД
Красимир Савов Савов, член на СД
Тодор Иванов Модев, член на СД
Калин Николов Клисаров, член на СД
Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД
2. "Център за градска мобилност" ЕАД ф. д. № 32424/1992 г. Христиан Иванов Петров, изп. директор
Никола Димитров Рогачев, член на СД
Румяна Маринова Милова, член на СД
Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД
3. "Столичен автотранспорт" ЕАД ф. д. № 17651/1997 г. Слав Йорданов Монов, изп. директор
Илия Добромиров Гътовски, член на СД
Красимира Иванова Михайлова, член на СД
Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД
4. "Столичен електротранспорт" ЕАД ф. д. № 17649/1997 г. Евгений Манолов Ганчев, изп. директор
Асен Ириней Тасев, член на СД
Десислава Костова Пачева-Чомпалова, член на СД
Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД
5. "Водоснабдяване и канализация" ЕАД ф. д. № 1068/1989 г. Стефан Николов Пелтеков, изп. директор
Даниела Христова Коларова, член на СД
Румен Райнов Михайлов, член на СД
Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД
6. "Лозана" ЕАД ф. д. № 16638/1995 г. Юли Благоев Андреев, изп. директор
Десислава Любомирова Белчинска-Стоянова - член на СД
Анна Първанова Манчева-Димова, член на СД
Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД
7. "Спортна София - 2000" ЕАД ф. д. № 9150/2000 г. Бойко Ангелов Додов, изп. директор
Динко Господинов Дуков, член на СД
Стефан Иванов Йорданов, член на СД
Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД
8. "Софийски имоти" ЕАД ф. д. № 16757/1995 г. (1) Димитър Любомиров Шивачев – изп.директор
Полина Василева Витанова, член на СД
Анастас Христов Тодоров, член на СД
Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД
9. "Егида - София" ЕАД ф. д. № 4734/1998 г. Иван Йонов Йонов, изп. директор
Роман Николов Стоянов, член на СД
Огнян Цветанов Методиев, член на СД
Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД
10. "Пазари Изток" ЕАД ф. д. № 14815/1999 г. Радослав Йончев Влахов, изп. директор
Димитър Георгиев Кунов, член на СД
Пенка Павлова Арменкова, член на СД
Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД
11. "Пазари Запад" ЕАД ф. д. № 13015/1999 г. Галина Иванова Бежанска, изп. директор
Диляна Цвяткова Иванова, член на СД
Стилиян Койчев Георгиев, член на СД
Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД
12. "Пазари Север" ЕАД ф. д. № 12870/1999 г. Иван Васев Лулчев, изп. директор
Анна Николаева Славова, член на СД
Дафинка Илчова Маринова, член на СД
Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД
13. "Пазари Юг" ЕАД ф. д. № 598/2003 г. (2) Николай Николаев Попов, изп. директор
Петър Кирилов Василев, член на СД
Ваня Тодорова Вербовска, член на СД
Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД
14. "Пазари Възраждане" ЕАД ф. д. № 12674/1999 г. Драгомир Емилов Димитров, изп. директор
Маргарита Драгомирова Манова, член на СД
Веселин Георгиев Теофилов, член на СД
Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД
15. "Софинвест" ЕООД ф. д. № 484/1989 г. Чавдар Найденов Гигов, управител
Антон Стойков Николов, контрольор
Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД
16. "Чистота - Искър" ЕООД ф. д. № 2207/1998 г. Юлиан Михайлов Михайлов, управител
Даниел Тошков Господинов, контрольор
Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД
17. "Географска информационна система - София" ЕООД ф. д. № 442/1989 г. Веселка Маринова Дишева, управител
Кръстьо Стоянов Кривов, контрольор
Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД
18. "Топлофикация София" ЕАД ф. д. № 1084/1993 г. Георги Христов Беловски, изп. директор
Десислава Георгиева Билева - член на СД
Петър Тодоров Тодоров, член на СД
Съгласно Раздел ІХ от НРУТДУПСОТД
19. "Диагностично-консултативен център II - София" ЕООД ф. д. № 3393/2000 г. д-р Габриела Стоянова Матеева, управител
Валентин Димитров Лапев, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
20. "Диагностично-консултативен център III - София" ЕООД ф. д. № 3394/2000 г. д-р Валентина Кирилова Христова, управител
Николай Стоянов Николов, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
21. "Диагностично-консултативен център V - София" ЕООД ф. д. № 3396/2000 г. д-р Вихрен Веселинов Заяков, управител
Николай Костадинов Згурев, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
22. "Диагностично-консултативен център VІ - София" ЕООД ф. д. № 6230/2000 г. д-р Тошка Боянова-Михова, управител
Мария Асенова Мингова, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
23. "Диагностично-консултативен център VІІ - София" ЕООД ф. д. № 3397/2000 г. (3) д-р Антонио Динков Тонев, управител
Надежда Стефчова Делиева, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
24. "Диагностично-консултативен център VIII - София" ЕООД ф. д. № 3398/2000 г. д-р Слави Евстатиев Славчев, управител
Десислава Василева Радулова, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
25. "Диагностично-консултативен център XI - София" ЕООД ф. д. № 3400/2000 г. Татяна Иванова Евтимова, управител
Петър Тодоров Попов, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
26. "Диагностично-консултативен център ХІІ - София" ЕООД ф. д. № 3401/2000 г. д-р Васил Димитров Василев, управител
Иво Василев Гогев, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
27. "Диагностично-консултативен център XIII - София" ЕООД ф. д. № 3402/2000 г. д-р Райна Божкова Ганева, управител
Георги Росенов Кардашев, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
28. "Диагностично-консултативен център ХІV - София" ЕООД ф. д. № 3403/2000 г. д-р Милен Петков Димов, управител
Камелия Димитрова Вълчева, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
29. "Диагностично-консултативен център XV - София" ЕООД ф. д. № 3404/2000 г. Ани Начева Христова, управител
Борислав Иванов Пелов, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
30. "Диагностично-консултативен център XVI - София" ЕООД ф. д. № 8979/2000 г. д-р Йоана Георгиева-Пенева, управител
Валентин Николов Терзиев, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
31. "Диагностично-консултативен център XVII - София" ЕООД ф. д. № 6529/2000 г. (5) д-р Константин Нинов Петров, управител
Маргарита Георгиева Паскалева, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
32. "Диагностично-консултативен център XVIII - София" ЕООД ф. д. № 3405/2000 г. д-р Ивайло Бориславов Попов, управител
Елена Маркова Балджиева, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
33. "Диагностично-консултативен център ХХ - София" ЕООД ф. д. № 3407/2000 г. д-р Любка Георгиева Асенова, управител
д-р Васил Димитров Русев, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
34. "Диагностично-консултативен център ХХІІ - София" ЕООД ф. д. № 3408/2000 г. д-р Лили Иванова Кирилова, управител
Валентин Бориславов Костов, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
35. "Диагностично-консултативен център XXIV - София" ЕООД ф. д. № 3410/2000 г. д-р Силвия Лазарова Янева, управител
Антоанета Давидова Апостолова, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
36. "Диагностично-консултативен център XXV - София" ЕООД ф. д. № 3411/2000 г. д-р Стефан Ангелов Карамфилов, управител
Елисавета Николова Пенчева, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
37. "Диагностично-консултативен център XXVIII - София" ЕООД ф. д. № 4537/2000 г. д-р Иван Йорданов Наумов, управител
Гергана Валентинова Велинова, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
38. "Диагностично-консултативен център ХХІХ - София" ЕООД ф. д. № 3413/2000 г. д-р Росица Христова Спасова, управител Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
39. "Диагностично-консултативен център ХХХ - София" ЕООД ф. д. № 3414/2000 г. д-р Ганчо Витанов Пенев, управител Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
40. "Дентален център II - София" ЕООД ф. д. № 3437/2000 г. д-р Георги Петров Зографски, управител
Станислава Груйчева Славчева, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
41. "Дентален център VI - София" ЕООД ф. д. № 3420/2000 г. (4) д-р Вичка Драганова Аламанова, управител
Юлия Методиева Николова, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
42. "Медицински център I - Банкя" ЕООД ф. д. № 3416/2000 г. д-р Димо Стоянов Кръстев, управител
Даниел Калинов Ваклинов, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
43. "Медицински център ХХХI - Нови Искър" ЕООД ф. д. № 3417/2000 г. д-р Анелия Димитрова Мишева, управител
Йордан Димитров Божилов, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
44. "Медицински център ІХ - София" ЕООД ф. д. № 3421/2000 г. д-р Либер Иванов Лалев, управител Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
45. "Център за психично здраве Проф. Никола Шипковенски" ЕООД ф. д. № 1534/2001 г. д-р Ана Попова-Върбанова, управител
Невена Гениева Станчева, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
46. "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД ф. д. № 2047/2001 г. д-р Ася Данчева-Атанасова, управител
Вася Тодорова Кирева, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
47. "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД ф. д. № 1578/2001 г. д-р Борислав Хараламбиев Димитров, управител
Дарина Кръстева Стоилова, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
48. "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Бухово" ЕООД ф. д. № 2404/2001 г. д-р Дора Димитрова Велева, управител
 
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
49. "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Кремиковци" ЕООД ф. д. № 3322/2001 г. д-р Цветанка Христова Зафирова, управител
Красимир Георгиев Сираков, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
50. "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Панчарево" ЕООД ф. д. № 2155/2001 г. д-р Андрей Иванов Андреев, управител
Даниел Василев Костов, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
51. "Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа Св. София" ЕООД ф. д. № 1965/2001 г. доц. д-р Иван Димитров Чавдаров, управител
Анна Стефанова Гочева, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
52. "Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Света София" ЕАД ф. д. № 1846/2001 г. д-р Гергана Кирилова Коларова, изп. директор
доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева, член на СД
д-р Маржена Риш-Панова, член на СД
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
53. "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново" ЕАД ф. д. № 2221/2001 г. д-р Румен Любенов Велев, изп. директор
д-р Пламен Станев Димов, член на СД
Даниела Стоянова Шиклева, член на СД
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
54. "Първа многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД ф. д. № 1861/2001 г. доц. д-р Цветомир Иванов Димитров,
изп. директор
Иля Иванов Генов, член на СД
Александрина Петрова Перчева, член на СД
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
55. "Втора многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД ф. д. № 1432/2001 г. (6) д-р Стефан Николаев Узунов,
изп. директор
Гено Киров Киров, член на СД
Снежана Младенова Кондева, член на СД
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
56. "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД ф. д. № 2158/2001 г. д-р Аркади Георгиев Иванов,
изп. директор
д-р Стела Станчева-Чернева, член на СД
Николай Лазаров Топалов, член на СД
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
57. "Пета многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД ф. д. № 2037/2001 г. д-р Борил Петров Петров,
изп. директор
Асен Атанасов Златев, член на СД
д-р Димитър Делчев Русенов, член на СД
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
 

 

* НРУТДУПСОТД - Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества

  НОЗЛ - Наредба за общинските лечебни заведения

(1) Правоприемник на "Галатея 2002" ЕАД, преобразувано чрез вливане в "Софийски имоти" ЕАД, съгласно Решение № 574 по Протокол № 67 от 11.09.2014 г. на СОС. Вписване в AB на 01.12.2014 г. 

(2) Правоприемник на "Озеленяване" ЕАД, преобразувано чрез вливане в "Пазари Юг" ЕАД, съгласно Решение № 575 по Протокол № 67 от 11.09.2014 г. на СОС. Вписване в АВ на 03.12.2014 г.

(3) Правоприемник на "МЦ VII - София" EООД, преобразувано чрез вливане в "ДКЦ VII - София" ЕООД, съгласно Решение № 223 по Протокол № 60 от 10.04.2014 г. на СОС. Вписване в АВ на 10.07.2014 г.

(4) Правоприемник на "МТЛ I - София" ЕООД, преобразувано чрез вливане в "ДЦ VI - София" ЕООД, съгласно Решение № 355 по Протокол № 91 от 09.06.2011 г. на СОС. Вписване в АВ на 11.07.2012 г.

(5) Правоприемник на "ДКЦ Св.св. Лука - Диабетен център" ЕООД, преобразувано чрез вливане в "ДКЦ ХVІІ - София" ЕООД, съгласно Решение № 358 по Протокол № 35 от 22.06.2017 г. на СОС. Вписване в АВ на 08.11.2017 г.

(6) Правоприемник на "СБАЛПФЗ - София град" ЕООД, преобразувано чрез вливане във "Втора МБАЛ" ЕАД, съгласно Решение № 577 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г. на СОС. Вписване в АВ на 14.11.2017 г.

 

ДРУЖЕСТВА В ЛИКВИДАЦИЯ
 

Наименование на търговското дружество Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в това число за преобразуването и прекратяването му Лицата, които представляват общината в органите на управление и контрол на търговското дружество Възнаграждение на лицата, които представляват общината в тези органи*
1 "Метростой" ЕАД ф. д. № 997/1989 г. Мира Петрова Петрова, ликвидатор  
2 "Медицински център XVI - София" ЕООД ф. д. № 8978/2000 г. Мира Петрова Петрова, ликвидатор Съгласно Решение № 314 по Протокол № 34 от 08.06.2017 г. на СОС
3 "Диагностично-консултативен център X - София" ЕООД ф. д. № 3399/2000 г. Иван Радославов Милев, ликвидатор Съгласно Решение № 166 по Протокол № 8 от 11.02.2016 г. на СОС
 

 

ДРУЖЕСТВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
 

Наименование на търговското дружество Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в това число за преобразуването и прекратяването му Лицата, които представляват общината в органите на управление и контрол на търговското дружество Възнаграждение на лицата, които представляват общината в тези органи*
1 "Стоматологичен център XXV - София" ЕООД ф. д. № 3430/2000 г.    
2 "Медико-техническа лаборатория VII - София" ЕООД ф. д. № 3391/2000 г.    
3 "Медико-техническа лаборатория VIII - София" ЕООД ф. д. № 3392/2000 г.