РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА СЪС 100% ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА
 

Наименование на търговското дружество Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в това число за преобразуването и прекратяването му Лицата, които представляват общината в органите на управление и контрол на търговското дружество Възнаграждение на лицата, които представляват общината в тези органи*
1. "Метрополитен" ЕАД ф. д. № 2926/1990 г. Стоян Братоев Иванов, изп. директор
Фантина Рангелова Рангелова, член на СД
Красимир Савов, член на СД
Тодор Модев, член на СД
Лидия Коцева-Станкова, член на СД
Съгласно Глава 8, Раздел ІІ от НРУУПОППТДОУК
2. "Център за градска мобилност" ЕАД ф. д. № 32424/1992 г.

Димитър Константинов Дилчев, изп. директор
Румяна Маринова Милова, член на СД
Розалина Деянова Георгиева, член на СД,
Иван Христов Антов, член на СД,
Никола Димитров Рогачев, член на СД

Съгласно Глава 8, Раздел ІІ от НРУУПОППТДОУК
 
3. "Столичен автотранспорт" ЕАД ф. д. № 17651/1997 г.

Слав Йорданов Монов, изп. директор
Илия Добромиров Гътовски, член на СД
Любомир Иванов Ковачев, член на СД
Йовелина Нейчева Тихова, член на СД
Лъчезар Владимиров Пеков, член на СД

Съгласно Глава 8, Раздел ІІ от НРУУПОППТДОУК

 

4. "Столичен електротранспорт" ЕАД ф. д. № 17649/1997 г. Евгений Манолов Ганчев, изп. директор
Кирил Георгиев Георгиев, член на СД
Елена Костадинова Симеонова, член на СД
Веселин Петров Порязов, член на СД
Десислава Костова Пачева-Чомпалова, член на СД
Съгласно Глава 8, Раздел ІІ от НРУУПОППТДОУК
5. "Водоснабдяване и канализация" ЕАД ф. д. № 1068/1989 г. Стефан Николов Пелтеков, изп. директор
Цанко Пламенов Иванов, член на СД
Румен Райнов Михайлов, член на СД
Съгласно Глава 8, Раздел ІІ от НРУУПОППТДОУК
6. "Лозана" ЕАД ф. д. № 16638/1995 г. Юли Благоев Андреев, изп. директор
Десислава Любомирова Белчинска, член на СД
Анна Първанова Манчева-Димова, член на СД
Съгласно Глава 8, Раздел ІІ от НРУУПОППТДОУК
7. "Спортна София – 2000" ЕАД ф. д. № 9150/2000 г. Цветанка Божидарова Цокова, изп. дир.
Динко Господинов Дуков, член на СД
Стефан Иванов Йорданов, член на СД
Съгласно Глава 8, Раздел ІІ от НРУУПОППТДОУК
8. "Софийски имоти” ЕАД
 
ф. д. № 16757/1995 г. (1)
 

Димитър Любомиров Шивачев, изп. директор
Полина Василева Витанова, член на СД
Антония Красимирова Терзиева, член на СД

Съгласно Глава 8, Раздел ІІ от НРУУПОППТДОУК
9. "Егида – София" ЕАД ф. д. № 4734/1998 г. Иван Йонов Йонов, изп. директор
Борислав Кирилов Димитров, член на СД
Огнян Цветанов Методиев, член на СД
Съгласно Глава 8, Раздел ІІ от НРУУПОППТДОУК
10. "Пазари Изток" ЕАД ф. д. № 14815/1999 г. Даниела  Пламенова Стойнева, изп. директор
Димитър Георгиев Кунов, член на СД
Борислав Райчов Миланов, член на СД
Съгласно Глава 8, Раздел ІІ от НРУУПОППТДОУК
11. "Пазари Запад" ЕАД ф. д. № 13015/1999 г. Галина Иванова Бежанска, изп. директор
Борислав Александров Борисов, член на СД
Атанас Лазаров Мицикулев, член на СД
Съгласно Глава 8, Раздел ІІ от НРУУПОППТДОУК
12. "Пазари Север" ЕАД ф. д. № 12870/1999 г.

Светослав Величков Тодоров, изп. дир.,
Гергана Николова Калпачка, член на СД, Тони Владов Попов, член на СД

Съгласно Глава 8, Раздел ІІ от НРУУПОППТДОУК
13. "Пазари Юг" ЕАД ф. д. № 598/2003 г. (2) Николай Николаев Попов, изп. директор
Цонка Илиева Тодорова, член на СД
Веселка Симеонова Ангелова, член на СД
Съгласно Глава 8, Раздел ІІ от НРУУПОППТДОУК
14. "Пазари Възраждане" ЕАД ф. д. № 12674/1999 г.

Маргарита Драгомирова Александрова-Манова, изп. дир.,
Лозана Илиева Василева, член на СД,
Веселин Георгиев Теофилов, член на СД

Съгласно Глава 8, Раздел ІІ от НРУУПОППТДОУК

15. "Софинвест" ЕАД ф. д. № 484/1989 г. Чавдар Найденов Гигов, изп. директор
Ралица Такева Такева, член на СД,
Никола Александров Онов, член на СД
Съгласно Глава 8, Раздел ІІ от НРУУПОППТДОУК
16. „Софекострой“ ЕАД ф. д. № 2207/1998 г. Даниел Стоянов Йорданов, изп. директор
Стойчо Тодоров Томов, член на СД,
Даниел Тошков Господинов, член на СД
 
Съгласно Глава 8, Раздел ІІ от НРУУПОППТДОУК
17. "Географска информационна система – София" ЕООД ф. д. № 442/1989 г. Веселка Маринова Дишева, управител
Кръстьо Стоянов Кривов, контрольор
Съгласно Глава 8, Раздел ІІ от НРУУПОППТДОУК
18. "Топлофикация София" ЕАД ф. д. № 1084/1993 г. Александър Славчев Александров, изп. директор
Ивайло Ивов Епитропов, член на Управителен съвет
Лъчезар Иванов Чотов, член на Управителен съвет
Сашо Петров Чакалски, член на Надзорен съвет
Милена Стайкова Ценова, член на Надзорен съвет
Валентин Георгиев Терзийски, член на Надзорен съвет
Съгласно Глава 8, Раздел ІІ от НРУУПОППТДОУК
19. "Диагностично-консултативен център II – София" ЕООД ф. д. № 3393/2000 г. д-р Димитър Митков Драгиев, управител
 
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
20. "Диагностично-консултативен център III – София" ЕООД ф. д. № 3394/2000 г. д-р Валентина Кирилова Христова, управител
Николай Стоянов Николов, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
21. "Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД ф. д. № 3396/2000 г.

д-р Вихрен Веселинов Заяков, управител

Венцислав Андреев Мирчев, контрольор

Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
22. "Диагностично-консултативен център VІ – София" ЕООД ф. д. № 6230/2000 г. д-р Васил  Георгиев Стояновски, управител
Мария Асенова Мингова, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
23. "Диагностично-консултативен център VІІ – София" ЕООД ф. д. № 3397/2000 г. (3) д-р Антонио Динков Тонев, управител
Надежда Стефчова Делиева, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
24. "Диагностично-консултативен център VIII – София" ЕООД ф. д. № 3398/2000 г. д-р Слави Евстатиев Славчев, управител
Десислава Василева Радулова, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
25. "Диагностично-консултативен център XI – София" ЕООД ф. д. № 3400/2000 г. Татяна Иванова Евтимова, управител
Филип Спасов Асенов,
контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
26. "Диагностично-консултативен център ХІІ – София" ЕООД ф. д. № 3401/2000 г. д-р Васил Димитров Василев, управител
Иво Василев Гогев, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
27. "Диагностично-консултативен център XIII – София" ЕООД ф. д. № 3402/2000 г. д-р Райна Божкова Ганева, управител
Златко Кръстев Атанасов, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
28. "Диагностично-консултативен център ХІV – София" ЕООД ф. д. № 3403/2000 г. д-р Милен Петков Димов, управител
Камелия Димитрова Вълчева, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
29. "Диагностично-консултативен център XV – София" ЕООД ф. д. № 3404/2000 г. Ани Начева Христова, управител
Борислав Иванов Пелов, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
30. "Диагностично-консултативен център XVI – София" ЕООД

ф. д. № 8979/2000 г.
 

д-р Йоана Георгиева-Пенева, управител
д-р Атанас Асенов Златев, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
31. "Диагностично-консултативен център XVII – София" ЕООД ф. д. № 6529/2000 г. (5) д-р Константин Нинов Петров, управител
Маргарита Георгиева Паскалева, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
32. "Диагностично-консултативен център XVIII – София" ЕООД ф. д. № 3405/2000 г. д-р Ивайло Бориславов Попов, управител
Елена Маркова Балджиева, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
33. "Диагностично-консултативен център ХХ – София" ЕООД ф. д. № 3407/2000 г. Любка Георгиева Асенова, управител
Виолина Венелинова Васова, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
34. "Диагностично-консултативен център ХХІІ – София" ЕООД ф. д. № 3408/2000 г. д-р Лили Иванова Кирилова, управител
Валентин Бориславов Костов, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
35. "Диагностично-консултативен център XXIV – София" ЕООД ф. д. № 3410/2000 г. д-р Силвия Лазарова Янева, управител
Антоанета Давидова Апостолова, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
36. "Диагностично-консултативен център XXV – София" ЕООД ф. д. № 3411/2000 г. д-р Стефан Ангелов Карамфилов, управител
Валентин Николов Терзиев, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
37. "Диагностично-консултативен център XXVIII – София" ЕООД ф. д. № 4537/2000 г. д-р Лъчезар Стоев Янкулов, управител
Гергана Валентинова Велинова, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
38. "Диагностично-консултативен център ХХІХ – София" ЕООД ф. д. № 3413/2000 г.

д-р Росица Христова Спасова, управител
Татяна Димитрова Пазийска, контрольор

Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
39. "Диагностично-консултативен център ХХХ – София" ЕООД ф. д. № 3414/2000 г. д-р Цветан Иванов Недялков, управител
Десислава Стефанова Кацарска, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
40. "Дентален център II – София" ЕООД ф.д. № 3437/2000 г.    Правоприемник на "Дентален център VІ-София" ЕООД, преобразувано чрез вливане в "ДЦ ІІ-София" ЕООД, съгласно Решение № 367 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. на СОС. Вписване в АВ на 21.10.2022 г. д-р Георги Петров Зографски, управител
Станислава Груйчева Славчева, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
41. "Медицински център ХХХI – Нови Искър" ЕООД ф. д. № 3417/2000 г. д-р Анелия Димитрова Мишева, управител
Йордан Димитров Божилов, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
42. "Медицински център ІХ – София" ЕООД ф. д. № 3421/2000 г.

няма

Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
43. "Център за психично здраве "Проф. Никола Шипковенски" ЕООД ф. д. № 1534/2001 г. д-р Ана Попова-Върбанова,  управител
Невена Гениева Станчева, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
44. "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД ф. д. № 2047/2001 г. д-р Ася Данчева-Атанасова, управител
Вася Тодорова Кирева, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
45. "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания "Проф. д-р Марин Мушмов" ЕООД ф. д. № 1578/2001 г. д-р Борислав Хараламбиев Димитров, управител
Дарина Кръстева Стоилова, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
46. "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Бухово" ЕООД ф. д. № 2404/2001 г. д-р Дора Димитрова Велева, управител
 
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
47. "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Кремиковци" ЕООД ф. д. № 3322/2001 г. д-р Цветанка Христова Зафирова, управител
Красимир Георгиев Сираков, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
48. "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Панчарево" ЕООД ф. д. № 2155/2001 г. д-р Андрей Иванов Андреев, управител
Даниел Василев Костов, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
49. "Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа "Св. София" ЕООД ф. д. № 1965/2001 г. доц. д-р Иван Димитров Чавдаров, управител
Анна Стефанова Гочева, контрольор
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
50. "Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАД ф. д. № 1846/2001 г. д-р Гергана Кирилова Коларова, изп. директор
доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева, член на СД
д-р Маржена Риш-Панова, член на СД
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
51. "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново" ЕАД ф. д. № 2221/2001 г. д-р Румен Любенов Велев, изп. директор
д-р Пламен Станев Димов, член на СД
Даниела Стоянова Шиклева, член на СД
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
52. "Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД ф. д. № 1861/2001 г. доц. д-р Цветомир Иванов Димитров,
изп. директор
Иля Иванов Генов, член на СД
Александрина Петрова Перчева, член на СД
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
53. "Втора многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД ф. д. № 1432/2001 г. (6) д-р Стефан Николаев Узунов,
изп. директор
Гено Киров Киров, член на СД
Снежана Младенова Кондева, член на СД
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
54. "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД ф. д. № 2158/2001 г. д-р Аркади Георгиев Иванов,
изп. директор
д-р Стела Станчева-Чернева, член на СД
Николай Лазаров Топалов, член на СД
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ
55. "Многопрофилна болница за активно лечение "Княгиня Клементина" – София" ЕАД ф. д. № 2037/2001 г. д-р Борил Петров Петров,
изп. директор, 
Анна Николаева Славова, член на СД
д-р Димитър Делчев Русенов, член на СД
Съгласно Раздел ХІІІ от НОЛЗ

 

 

* НРУУПОППТДОУК – Наредба за реда и учредяване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

 НОЗЛ – Наредба за общинските лечебни заведения

(1) Правоприемник на "Галатея 2002" ЕАД, преобразувано чрез вливане в "Софийски имоти" ЕАД, съгласно Решение № 574 по Протокол № 67 от 11.09.2014 г. на СОС. Вписване в AB на 01.12.2014 г. 

(2) Правоприемник на "Озеленяване" ЕАД, преобразувано чрез вливане в "Пазари Юг" ЕАД, съгласно Решение № 575 по Протокол № 67 от 11.09.2014 г. на СОС. Вписване в АВ на 03.12.2014 г.

(3) Правоприемник на "МЦ VII – София" EООД, преобразувано чрез вливане в "ДКЦ VII – София" ЕООД, съгласно Решение № 223 по Протокол № 60 от 10.04.2014 г. на СОС. Вписване в АВ на 10.07.2014 г.

(4) Правоприемник на "МТЛ I – София" ЕООД, преобразувано чрез вливане в "ДЦ VI – София" ЕООД, съгласно Решение № 355 по Протокол № 91 от 09.06.2011 г. на СОС. Вписване в АВ на 11.07.2012 г.

(5) Правоприемник на "ДКЦ "Св.св. Лука – Диабетен център" ЕООД, преобразувано чрез вливане в "ДКЦ ХVІІ – София" ЕООД, съгласно Решение № 358 по Протокол № 35 от 22.06.2017 г. на СОС. Вписване в АВ на 08.11.2017 г.

(6) Правоприемник на "СБАЛПФЗ – София град" ЕООД, преобразувано чрез вливане във "Втора МБАЛ" ЕАД, съгласно Решение № 577 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г. на СОС. Вписване в АВ на 14.11.2017 г.

 

ДРУЖЕСТВА В ЛИКВИДАЦИЯ
 

Наименование на търговското дружество Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в това число за преобразуването и прекратяването му Лицата, които представляват общината в органите на управление и контрол на търговското дружество Възнаграждение на лицата, които представляват общината в тези органи*
1 "Метростой" ЕАД ф.д. № 997/1989 г. Виктор Николаев Гусев – ликвидатор Съгласно Реш. № 446 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г. на СОС
2 "Медицински център XVI – София" ЕООД ф.д. № 8978/2000 г. Димитър Иванов Данаилов – ликвидатор                                                                                           Съгласно Реш. № 468 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на СОС
3 "Медицински център I – Банкя" ЕООД ф.д. № 3416/2000 г.

Валентин Колев Савов – ликвидатор

Съгласно Реш. № 348 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.  на СОС

 

 

ДРУЖЕСТВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
 

Наименование на търговското дружество Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в това число за преобразуването и прекратяването му Лицата, които представляват общината в органите на управление и контрол на търговското дружество Възнаграждение на лицата, които представляват общината в тези органи*
1 "Стоматологичен център XXV – София" ЕООД ф. д. № 3430/2000 г.    
2 "Медико-техническа лаборатория VII – София" ЕООД ф. д. № 3391/2000 г.    
3 "Медико-техническа лаборатория VIII – София" ЕООД ф. д. № 3392/2000 г.