СПИСЪК НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ,
с които Столична община е подписала Рамков договор за изготвяне на пазарни оценки за имоти


АДВАНС ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ” ООД, представлявано от Ценка Димитрова Божилова - управител
ЕИК: 131467444
Сертификат за оценителска правоспособност: рег. № 903400023/10.02.2014 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Седалище и адрес на управление: гр. София 1421, община Столична, район Лозенец, бул. „Арсеналски” №11, ет.1

Тел. 0800 15 088; 0887 015 088; Факс 02/8103 373
e-mail: info@ocenki.bg
Договор № СО-РД-56-1150/13.12.2014 г. със срок на действие 5 години
  

 

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЯНКОВ
Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти: peг. № 100102273/22.12.2016 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Седалище и адрес на управление: гр. Банкя, ул. Булаир"
27Б
Тел. 0877 778 400

e-mail: a.yankov@gmail.com
Договор № СОА18-ДГ56-270/08.03.2018 г. със срок на действие 5 години


АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ АЛЕКСАНДРОВ
Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти: peг. № 100101222/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, район Триадица, ж.к. „Южен парк”, бл.29, вх. Б. aп. 1
Тел. 0878 551 558
Договор № СОА16-ДГ56-470/15.04.2016 г. със срок на действие 5 години
  


АНАСТАС РУСКОВ РУСКОВ, действащ като ЕТ „АРУС-АНАСТАС РУСКОВ
ЕИК:130123675
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100101250/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, жк. „Св. Троица”, бл.1, вх.Б, ап.168
 
Тел. 02/481 7345; 0888 353 104
Договор № СО-РД-56-780/18.08.2014 г. със срок на действие 5 години
  


АНТОАНЕТА ВЕЛИЧКОВА ГАНЧЕВА
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100101259 /14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите оценители в България
Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. "Яворов", бл.14, вх. Б, ет. 3
Тел. 02/943-76-16; 0878/640688
Договор № СОА19-ДГ56-564/17.05.2019 г. със срок на действие 5 години
  


АНУШКА СТОЯНОВА НАУНОВА
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. №100100833/14.12.2009 г.
Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Дианабад, бл. 4, ет. 5, ап. 28

Тел. 0887/436506
Договор № СО-РД-56-793/22.08.2014 г. със срок на действие 5 години  


„АРКО ИМОТИ” ЕООД, представлявано от Евгени Пламенов Василев - управител и едноличен собственик
ЕИК: 175104569
Сертификат за оценителска правоспособност: рег. № 902300150/27.02.2015 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул.Черковна №38, вх.А, партер
Тел. 02/9503888
e-mail: info@arcoreal.bg
Договор № СОА17-ДГ56-704/18.08.2017 г. със срок на действие 5 години  


АСТРА 2001” ЕООД, представлявано от Владимир Михайлов Игнатов - управител и едноличен собственик
ЕИК: 200305395
Седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к.“Младост 4”, бл. 439, вх.Б, ет.3, ап.9

Тел. 0884 747 061
e-mail: astra2001bg@yahoo.com
Договор № СОА17-РД56-165/21.03.2017 г.
със срок на действие 5 години  


„АТРАМЕД КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 131389561, представлявано от Любомир Петров Герджиков, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност, рег. № 900400074/25.10.2010 г. издаден от Камарата на независимите оценители в България
Седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. "Оборище" 1А

Тел. 02/944-50-42
e-mail: atramed@sefita.org
Договор №
СОА17-ДГ56-35/13.02.2017 г. със срок на действие 5 години 


БИНКОМ” ООД, представлявано от Маргарита Иванова Попова - управител
ЕИК: 831554964,
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 900500195/08.07.2014 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Седалище и адрес на управление: гр. София, район "Слатина", ул. "Калиманци" 33, бл. 102, вх. Д, ет. 1, ап. 63

Тел. 0888 373 856
e-mail: bincom@mbox.contact.bg
Договор № СОА18-РД56-165/16.02.2018 г.
със срок на действие 5 години  


БОЖИДАР ХРИСТОВ ДОНЧЕВ
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100100123/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1111, ул. "Светлоструй", №4, бл.30, вх.В
Тел. 02/8715538; +359 876 996856
Договор № СО-РД-56-783/19.08.2014 г. със срок на действие 5 години   


инж. ВАНЬО ЯНКОВ НИКОЛОВ
Сертификат за оценителска правоспособност: peг.№100100115/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Бъкстон, бл.160, вх.Б, ап.44
Тел. 0888391041
e-mail: vnickolov@gmail.com
Договор № СО-РД-56-958/16.10.2014 г. със срок на действие 5 години   


ВАСИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100101316/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул.“Цариградско шосе”, бл.131, вх.А, ап.19
тел.: 02/974 07 67; 0878 244 833
Договор № СОА19-ДГ56-508/09.05.2019 г. със срок на действие 5 години  


ВЛАДИМИР АСЕНОВ НИКОЛОВ, представляващ търговско дружество „5” ЕООД
ЕИК: 131109511
Сертификат за оценителска правоспособност: рег. № 100102223/11.02.2015 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1612, ж.к. "Хиподрума", бл.104, вх.Б
Тел. 0878602346   
e-mail: sdalenda@yahoo.com
Договор № СО15-РД-56-1136/12.10.2015 г. със срок на действие 5 години  


ВЛАДИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ВАСИЛЕВ
Сертификати за оценителска правоспособност: рег.№100101571 и peг. №300100555 от 14.12.2009 г., издадени от Камарата на независимите оценители в България
Адрес: гр. София, ул. „Генерал Столетов”, № 104, ет.5, ап.16

Тел. 0899 102 393
e-mail: vladislav_vasilev@dir.bg
Договор № СО15-РД-56-602/05.05.2015 г. със срок на действие 5 години  


„ВМ ДИЗАЙН” ЕООД, представлявано от Цвета Георгиева Ганчева-Велкова
ЕИК 200078780
Сертификат за оценителска правоспособност: рег. № 100100193/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Седалище и адрес на управление: област Хасково, община Харманли, гр. Харманли, п.к. 6450, бул. „България” №40, ет.1, ап.8
e-mail: cveti.gv@gmail.com
Договор № СО15-РД-56-792/22.06.2015 г. със срок на действие 5 години.  


ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
Лиценз: № 5291/21.02.1997 г. на Агенцията за приватизация
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100101671/ 30.07.2010 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Адрес: ж.к. „Гоце Делчев”, бл.258 

Тел. 0886 116 108
e-mail: galina.nikolova268@gmail.com

Договор № СОА19-ДГ56-685/18.06.2019 г. със срок на действие 5 години   


ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КЕРЕЗОВ
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100101681/30.07.2010 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Адрес за кореспонденция: ж.к. Славия, бл.11, вх.А, ет.5, ап.26
Тел. 0888/141956
e-mail: gkerezov@abv.bg
Договор № СОА19-ДГ56-644/04.06.2019 г. със срок на действие 5 години 


ГЕОРГИ АСЕНОВ ТРИФОНОВ
Лиценз: № 6299/18.11.1997 г. на Агенцията за приватизация
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100101333/14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите оценители в България
Адрес: ул. „Валандово”, бл. № 206, вх.Б, ет.4, ап. № 33 

Тел.  987 78 54; 0889 217 904
Договор № СОА19-ДГ56-563/17.05.2019 г. със срок на действие 5 години   


доц. д-р инж. ГЕОРГИ ИЛИЕВ АНДОНОВ
Сертификат за оценигелска правоспособност: рег.№ 100100509/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Адрес: гр. София, п.к. 1715, ж.к. "Младост-4", бл.409, вх.5, ап.24, ет.8

Тел. 0888 676 174
Договор № СО15-РД-56-75/02.02.2015 г. със срок на действие 5 години 


„ГЕРГАНЕЛ” ЕООД, представлявано от Георги Христов Недялков - управител
ЕИК: 131266480
Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти № 900300038/20.07.2010 г. на Камарата на независимите оценители в България
Седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ж.к. „Борово”, ул. „Борово”, № 59, ет.5, ап.19

Тел. 088 77 88 257, тел/факс: 850 55 58
e-mail: gerganel@abv.bg
Договор № СО15-РД-56-81/02.02.2015 г. със срок на действие 5 години   


ГЕРГАНА ХРИСТОВА ДОНЧЕВА - ГУМНИШКА
Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти: № 100100162/14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България
Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насъждения: № 810100026 от 09.12.2010 г.
Адрес: гр. София, ул. „Света гора” № 7
Тел. 0887 606 268
e-mail: donchevag@gmail.com
Договор № СОА18-ДГ56-1148/19.12.2018 г. със срок на действие 5 години


ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ХАДЖИЖЕКОВ
Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти: № 100101033/14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България
Адрес за кореспонденция: п.к. 1233, ж.к. „Банишора”, бл.54, вх.Б, ап.24

Тел. 0878 113 352, 0988 307 100
Договор № СО15-РД-56-756/05.06.2015 г. със срок на действие 5 години   


ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ДЖЕЛЕБОВ
Сертификат за оценителска правоспособност: № 100101552/14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България

Адрес: ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Стефан Малинов” № 1, бл.1, ет.3, ап.11
Тел. 0887 587 743

Договор № СО-РД-56-784/19.08.2014 г. със срок на действие 5 години   


ДОБРИНКА СТЕФАНОВА ЧЕНЕВА
Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти: № 100100773/14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България
Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и трайни насъждения № 810100031/12.11.2010 г.
Адрес: ж.к. „Разсадник - Коньовица”, бл.13, вх.Д, ап.127

Тел. 929 64 57, 0894 22 30 90
e-mail: dobrinkacheneva@abv.bg
Договор № СО15-РД-56-86/05.02.2015 г. със срок на действие 5 години


ЕВГЕНИЯ ФИЛИПОВА КИСЕЛИНОВА 
Сертификати за оценителска правоспособност, издадени от Камарата на независимите оценители в България:
- за оценка на недвижими имоти рег. .№ 100100613/14.12.2009 г. ;
- за оценка на машини и съоръжения рег. № 300100239/14.12.2009 г.
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Хайдушка поляна" № 55, вх. А, ап. 15
Тел.: 0887 784145
e-mail: kiselinova@dir.bg
Договор № СО15-РД-56-1479/18.12.2015 г. със срок на действие 5 години


"ЕКСПЕРТ ОЦЕНИТЕЛИ ИМОТИ" ЕООД, представлявано от  Милена Георгиева Владимирова - управител
ЕИК: 204573540

Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100100077/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к. “Младост 4”, бл.472, ет..3, ап.15, вх. 1
Тел./факс 0887 964 656
e-mail: intelect_imoti@abv.bg
Договор № СОА17-ДГ56-703/18.08.2017 г. със срок на действие 5 години


"ЕКСИОР" ЕООД, представлявано от Костадин Иванов Генев
ЕИК: 200579389
Сертификати за оценителска правоспособност, издадени от Камарата на независимите оценители в България:

- за оценка на недвижими имоти рег. № 100100052/14.12.2009 г.
- за оценка на машини и съоръжения рег. № 300100028/14.12.2009 г.;
- за оценка на търговски предприятия и вземания рег. № 500100021/14.12.2009 г.
Удостоверение № 1304/2009 г. за оценка на земеделски земи, издадено от Министерството на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 63 от 07.08.2009 г.)
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, район Южен, ул. „Асен Христофоров” № 1110, вх. В, ет. 2, ап. 4
Тел.: 0899 820 004, 0888 820 006
e-mail: kgenev@eksior.com
Договор № СОА16-ДГ56-720/17.06.2016 г. със срок на действие 5 години


ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА
Сертификат за оценителска правоспособност: рег.№ 100100124/14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Светлоструй”, № 4, бл.30, вх.В, ет.7, ап.57
тел. 02/871 55 38, 0894 873035
e-mail: elly_doncheva@abv.bg
Договор № СО15-РД-56-603/05.05.2015 г. със срок на действие 5 години   


ЕЛЕНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
Лиценз: № 7013/28.04.1998 г. на Агенцията за приватизация
Сертификат за оценителска правоспособност: № 100100727/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Адрес: ж.к. „Младост 1", бл.17, вх.А, ет.1, ап.2

Тел. 0888 246 243
e-mail: lenke@abv.bg
Договор № СОA19-ДГ56-643/04.06.2019 г. със срок на действие 5 години   


„ЕЛИТ КОНСУЛТ-ВЕ” ЕООД, представлявано от Емил Нешев - управител
 ЕИК: 131315340
Сертификат за оценителска правоспособност: рег. № 900500101/17.12.2010 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
 Седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район Лозенец, ул. „Лозенец” № 18
Тел.02/862 35 15
E-mail: ten@mbox.contakt.bg
Договор № СОА18-ДГ56-901/01.11.2018 г. със срок на действие 5 години


ЕЛКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
Сертификат за оценителска правоспособност: рег.№100102304/11.01.2017 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, кв. "Драгалевци", ул. "Кимчовец" №35

Тел. 0889299282
e-mail: geoeli@abv.bg
Договор № СОА17-ДГ56-510/31.05.2017 г. със срок на действие 5 години


ЕЛИЗАБЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100102057/20.10.2011 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Житница, №1, вх.А, ет.1, ап.2
Тел. 0887 87 29 08
e-mail: elizabet.georgieva@abv.bg
Договор № СО-РД-56-1091/20.11.2014 г. със срок на действие 5 години   


ЕМИЛ АСЕНОВ СТЕФАНОВ
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100101500/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Тел. 929 21 59, 0888 50 63 05
Договор № СО-РД-56-782/19.08.2014 г. със срок на действие 5 години   


ЗЛАТАН СЛАВЧЕВ ЕНЧЕВ
Сертификати за оценителска правоспособност:
- peг. № 100101642/30.07.2010 г.,
издаден от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти;
- peг. № 810100487/27.02.2015 г.,
издаден от Камарата на независимите оценители в България за оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Русалийски проход", №15-17, вх.Б, ап.4
Тел. 0884 262 600
Договор № СО15-РД-56-108/27.02.2015 г. със срок на действие 5 години   


ЗОРИНА ЦВЕТКОВА БОЯДЖИЕВА
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100101688/23.08.2010 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Гео Милев”, бл.104, ет.5, ап.21
Тел. 02/872 59 61; 0887 295 132
e-mail: zboyadjieva@mail.bg
Договор № СО-РД-56-960/16.10.2014 г. със срок на действие 5 години   


ИВАНКА СТАВРЕВА ТОДОРИНОВА
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100100125/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Банишора”, бл.69А, вх.А, ап.3
Тел. 02/832 6656; 0897 055 909
Договор № СО15-РД-56-222/25.03.2015 г. със срок на действие 5 години


КАПКА МАТЕЕВА ЧЕРНЕВА-ТРИФОНОВА
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100101173/14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите оценители в България
Адрес: ул. „Любен Каравелов” № 21

Тел.: 0887 064 292; 
e-mail: kapka_cherneva@abv.bg
Договор № СОА19-ДГ56-565/17.05.2019 г. със срок на действие 5 години   


„КОНСУЛТ-2007” ЕООД, представлявано от Огнян Димитров Маринов и Роза Недева Маринова - управители
ЕИК 104696620
Сертификат: № 901300010 /20.09.2017 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район "Люлин", жк "Люлин - 5", „Добринова скала“, бл. 528, ет. 2, ет. 5
Тел.: 0889746897, e-mail: konsult_2007@abv.bg
Договор № СОА19-ДГ56-593/31.05.2019 г. със срок на действие 5 години 
   


„КОНСУЛТ КОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ - 99” ЕООД, представлявано от Цветанка Димитрова Александрова
ЕИК 130131451
Сертификат: № 903300008 /25.09.2013 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Седалище и адрес на управление: гр. София, район "Илинден", жк. "Илинден" бл. 129-130, вх. В, ет. 10, ап. 105 с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Фритьоф Нансен" № 5, ет. 5, ап. 24
Тел.: 02/989 53 43, 02/ 988 61 10, 02/ 988 61 11, e-mail: office@consultcommerce99.com
Договор № СОA18-ДГ56-731/10.08.2018 г. със срок на действие 5 години 
   


„КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА АМРИТА” ООД, представлявано от Веселина Георгиева Генева - управител
ЕИК: 130565483
Сертификат на дружество на независим оценител: № 900500064/20.07.2010 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, ул."Хенрик Ибсен" № 15,ет.3

Тел:/Факс: 02 865 0909, 02 865 0909
www.amrita.bg
e-mail: office@amrita.bg
Договор № СО-РД-56-837/24.09.2014 г. със срок на действие 5 години   


„КОНТАКТ - КОНСУЛТ” ЕООД, представлявано от инж. Софка Велчева Асенова - управител
ЕИК по БУЛСТАТ: 113506760
Сертификат за оценителска правоспособност: № 100100253/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Седалище и адрес на управление: гр. Перник, ж.к. "Хумни дол", бл. 16, вх. "Д"

Тел: +359 887 368 485
e-mail: assenova_s@abv.bg
Договор № СОА17-ДГ56-888/14.11.2017 г. със срок на действие 5 години   


„ЛЕНД МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, представлявано от Весела Гаврилова Дановска - управител
ЕИК: 200158059
Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти: peг. № 100101175/14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България
Седалище и адрес на управление: гр, София, п.к. 1505, район Оборище, ул. „Черковна” № 63, ет,7, ап.34
Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1505, район Оборище, ул. „Васил Друмев” № 4, офис 2

Тел. 0888 895 188
e-mail:vd@landmanagement.bg
Договор № СОА16-ДГ56-274/01.03.2016 г. със срок на действие 5 години   


ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. №100101916/30.12.2010 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. "Черни връх" 23, вх. А, ет. 2
Тел.: 0884 617 059

e-mail: petrova.lili@gmail.com
Договор № СОА17-ДГ56-702/18.08.2017 г. със срок на действие 5 години


„ЛС - КОНСУЛТ” ООД, представлявано от Лъчезар Атанасов Стаматов - управител
ЕИК: 831382285
Сертификат на дружество на независим оценител за оценка на недвижими имоти: № 900200041/20.07.2010 г. на Камарата на независимите оценители в България
Седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ж.к. “Яворов”, бл. 24, вх.А, ет.3, ап.5

Тел. 943 79 03, 0888 744 724
e-mail: lastamatov@gmail.com
Договор № СО-РД-56-959/16.10.2014 г. със срок на действие 5 години


„М КОНСУЛТ КОМЕРС” ООД, представлявано от Маргаритка Кирилова Григорова-Николова
ЕИК 121463764
Сертификат на дружество на независим оценител за оценка на недвижими имоти: № 900400028/20.07.2010 г. на Камарата на независимите оценители в България
Седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, ул. “Кърниградска”, № 7-11, ет.4, ап.5
www.mconsult-bg.com
e-mail: mconsult@mail.bg
Тел. 980 88 29, тел/факс 980 99 53; 0888 343 664
Договор № СОA19-ДГ56-509/09.05.2019 г. със срок на действие 5 години


МАГДАЛИНА СТОЯНОВА ГОВЕДАРОВА-КОСТОВА
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. №100100147/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к.1680, район Красно село, ж.к. „Бели брези”, бл.13, ет.5, ап.21
Т
ел.: 0889 668 515, 02/869 85 26
e-mail: m_govedarova@abv.bg
Договор № СОА16-ДГ56-6/07.01.2016 г. със срок на действие 5 години


МАЛИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
Лиценз № 11605529/08.05.1997 г. от Агенцията за приватизация
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100101049/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Адрес за кореспонденция: ж.к. „Лозенец”, бл.8, вх.3, ап.130
Тел. 0886 188 549
e-mail: malin_a@abv.bg
Договор № СО-РД-56-778/19.08.2014 г. със срок на действие 5 години


МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100101680/30.07.2010 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Адрес за кореспонденция: гр.София, ул. Пчела, № 6, вх.А, ет.2, ап.7
Тел. 0887 690 994
e-mail: oceniteli_imoti@abv.bg
Договор № СОA19-ДГ56-642/04.06.2019 г. със срок на действие 5 години


МАРИУС КЛЕМЕНСОВ ГРОЗДАНОВ
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100101363/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Овча купел 2”, бл.17, вх.А, ап.7
Тел. 0887 477 377
Договор № СОА18-ДГ56-865/16.10.2018 г. със срок на действие 5 години


МАРИЯ ХРИСТОВА ВЕРГОВА
Сертификат за оцeнителска правоспособност: рег.№ 100101695/23.08.2010 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1303, ж.к. „Зона Б5”, бл.17, вх.А, ап.9
Тел. 0898 306 596
Договор № СО15-РД-56-109/27.02.2015 г. със срок на действие 5 години


МАРИЯНА ИЛИЕВА ЛАЛОВА
Сертификат за оцeнителска правоспособност: рег.№ 100101295/14.12.2009г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Адрес за кореспонденция: гр. София, гр. София 1504, ул. Оборище №1А
Тел. 02/944 50 42
e-mail: atramed@sefita.org
Договор № СОА17-ДГ56-36/13.02.2017 г. със срок на действие 5 години


МИЛА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА
Сертификат за оцeнителска правоспособност: рег. № 100101896/30.12.2010 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Младост 4” бл. 409, вх.5, ет. 8, 24
Тел. 0888 945 763
e-mail: mila_mga@abv.bg
Договор № СОА18-ДГ56-1159/20.12.2018 г. със срок на действие 5 години


МИЛКАНА НЕДЯЛКОВА ИВАНОВА
Лиценз № 11238/17.04.2008 г.
Сертификат за оценителска правоспособност: рег. 100100001/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Младост-4, бл.477А
Тел. 0888 574 036
e-mail: milkana_iv@abv.bg

Договор № СОA16-ДГ56-815/07.07.2016 г. със срок на действие 5 години


НЕВЕНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
Лиценз № 8083/06.04.1999 г. от Агенцията за приватизация
Сертификат за оценителска правоспособност: рег.№ 100101392/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Адрес за кореспонденция: гр. София, жк."Красна поляна" III част, бл.31 А, вх. Г, ап. 170
Тел. 0888 991 812 
e-mail: ocenitel_neven@abv.bg

Договор № СОА16-ДГ56-1062/04.10.2016 г. със срок на действие 5 години


НЕЛИ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
Лиценз № 6909/31.03.1998 г. от Агенцията за приватизация
Сертификат за оценителска правоспособност: рег.№ 100100516/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Струмица №4
Тел. 0878 945 236; 02/479 80 03
e-mail: nnfree@abv.bg

Договор № СОА17-ДГ56-762/29.09.2017 г. със срок на действие 5 години


НЕЛИ ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
Лиценз № 9589/19.06.2001 г. от Агенцията за приватизация
Сертификат за оценителска правоспособност: рег.№ 100100823/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Тел. 0898 205 504
e-mail: nelita@abv.bg

Договор № СО15-РД-56-76/02.02.2015 г. със срок на действие 5 години


„Н.Д. - ЕКСПЕРТ” ООД, представлявано от Любомир Георгиев Цеков - управител
ЕИК 200153635

Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100101170/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Седалище и адрес на управление: гр. София, район Илинден, ж.к. "Илинден”, бл.120, партер - офис 1
Адрес за кореспонденция: бул. Доднуков, №11, ет.6, офис 611

Тел. 0898 624 726, 0899 150 809, 0886 686 163, 0888 006694
e-mail: julia_ld@abv.bg
Договор № СО-РД-56-785/19.08.2014 г. със срок на действие 5 години


НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти: peг. № 10010007/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Тел. 877 02 55, 0888 937 210
Договор № СОA19-ДГ56-515/10.05.2019 г. със срок на действие 5 години


ОЛГА АНДОНОВА БЕРБЕРОВА
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100100766/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1113, ул. "Самоков", №80, ет.1, ап.1
Тел. 02/9635894; 0889 800350
e-mail: oljaberb@abv.bg
Д
оговор № СО-РД-56-777/19.08.2014 г. със срок на действие 5 години


„ОРГФАКТОР” ЕООД, представлявано от Георги Димитров Хрисопулов - управител
ЕИК № 121267242
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. №900300209/25.11.2015 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
А
дрес за кореспонденция: гр. София 1111, район Слатина, ул. „Николай Коперник”, №22. ет.1, ап.1
Тел. 02/870 09 45; 0886 844 373
e-mail: resmenbg@gmail.com
Договор № СОА16-ДГ56-5/07.01.2016 г. със срок на действие 5 години


„ПРАЙС КОНСУЛТ” ООД, представлявано от Петър Митов Каменов - управител
ЕИК 175398462
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 902400062/17.01.2013 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Адрес на регистрация: гр.София, бул. „Христо Ботев“, №102, ет.1, ап.1
Адрес за кореспонденция: гр.София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.31Б, вх.Б, ет.3, ап.17

Тел. 089 89 259 59; 02/416 39 29
e-mail: price.consult@gmail.com
Договор № СО15-РД-56-110/27.02.2015 г. със срок на действие 5 години>


„ПРОПЛЕЙС” ЕООД, представлявано от Александър Симеонов Александров - управител
ЕИК: 175099809
Сертификат за оценигелска правоспособност: peг. №901300162/20.08.2015 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1407, район Триадица, ж.к. „Южен парк“, бл.29, вх.Б. aп.1
Тел. 0878 551 558
Договор № СОА16-ДГ56-471/15.04.2016 г. със срок на действие 5 години


инж. СНЕЖАНКА ПЕТРОВА НИКЛЕНОВА-ДЕНКОВА
Сертификат за оценителска правоспособност: рег. № 100100362/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Люлин”, бл.122, вх.Г, ап.233

тел. 0898 486 736; 0884 834 383
e-mail: snejana.konsult@abv.bg 
Договор № СО15-РД-56-998/14.08.2015 г. със срок на действие 5 години     


СОНЯ ХАИМ СТОЙКОВА
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 100101507/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България

Адрес за кореспонденция: ж.к. Суха река, бл.28, вх.А, ап.33
Тел. 0887 401 782
Договор № СОA19-ДГ56-346/14.03.2019 г. със срок на действие 5 години     


„СОФ ПРАЙС КОНСУЛТ” ЕООД, представлявано от Пламен Иванов Данаилов - управител
ЕИК: 201041272
Сертификат за оценителска правоспособност на Яна Сергеева Данаилова, peг. № 100102050/22.08.2011 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Седалище и адрес на управление: гр. София, район Илинден, ж к „Света Троица”, бл.145, вх.Б, ет.5, ап.39

Тел. 0885 88 44 74; 0897 88 00 18
e-mail: sofpriceconsult@abv.bg
Договор № СОА16-ДГ56-275/01.03.2016 г. със срок на действие 5 години   


„СОФИЙСКИ ИМОТИ” ЕАД, представлявано от Добромир Бориславов - изпълнителен директор
ЕИК 831835134
Седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. “Московска”, №15
Адрес за кореспонденция: ул. „Гурко”, №12, ет.6
Тел. 9377801, факс 9377802
e-mail: admin@sofimoti.bg
Договор № СО-РД-56-779/19.08.2014 г. със срок на действие 5 години


СТАНОЯ ЙОРДАНОВ ДОНЧЕВСКИ
Сертификат за оценителска правоспособност: peг. № 810100498/23.03.2015 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Адрес за кореспонденция: ул. "Белмекен", бл. 42, ет. 2, ап. 10
Тел. 0885 610 823
e-mail: stanoj_donchevski@abv.bg
Договор № СО15-РД-56-1002/14.08.2015 г. със срок на действие 5 години 


ЕТ „СТЕЛА МХК - ХАРАЛАМБИ ПЕТРОВ”, представлявано от Хараламби Петров - управител
EИК: 121614531
Сертификат за оценителска правоспособност: рег.№100100149/14.12.2009 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к. „Младост-2”, бл.227, вх.5, ап.98

Тел. 02/884 98 47; 0898 43 22 14
e-mail: stelamxk@abv.bg
Договор № СО15-РД-56-935/27.07.2015 г. със срок на действие 5 години


„ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ” ЕООД, представлявано от Гаврил Славчов Гаврилов - управител
ЕИК: 200907206

Сертификат за оценителска правоспособност: рег. №100101651/30.07.2010 г., издаден от Камарата на независимите оценители в България
Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Полигона”, бл.13, партер

тел. 0884 112 112; тел./факс 02/482 48 48
e-mail: ts_ic@abv.bg, ts.ic.eood@gmail.com 

Договор № СО15-РД-56-796/23.06.2015 г. със срок на действие 5 години