Публичен регистър за хода на изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община

Регистърът съдържа информация за:

  • Сдружение на собствениците (СС) – наименование и регистрационен номер;
  • сграда – адрес и ид. номер;
  • Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) – номер, дата, статус;
  • Договор община-сдружение – номер и дата;
  • Договор за целево финансиране – номер и дата;
  • Договор за техническо обследване – номер и дата;
  • Договор за проектиране и СМР – номер и дата;
  • Договор за инвеститорски контрол – номер и дата.

Данните са актуални към 16.01.2023 г.