ПРЕУСТРОЙСТВО/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

ДГ № 124 „Бърборино“

Местоположение: район „Красно село“, ул. "Захари Круша" № 20

Описание:
Реконструкция на съществуващата сграда на ДГ № 124 за 4 групи с изграждане на физкултурен салон.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълняват се всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 124 са реконструирани детските площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

Реконструкция на ДГ № 96 „Росна китка“, район „Искър“

Местоположение: район „Искър“, ж.к. „Дружба“,  ул. "Чудомир Топлодолски" № 1

Описание:
През 2019 г. е реконструирана съществуващата сграда на ДГ № 96 за 9 групи и е разширена с 2 групи (1 градинска и 1 яслена).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 96 са изградени 11 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

ДГ № 153 „Света Троица“

Местоположение: Район „Илинден“, ул. „Цар Симеон” № 225.

Описание:
Нова пристройка за 4 групи, кухненски блок и административно-учебна част.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.

Преустройство и адаптация на музейна сграда на Национален музей „Боянска църква” (Старо Боянско училище) в детска градина

Местоположение: Район „Витоша“, кв. "Бояна", ул. „Боянско езеро“ № 3

Описание:
През 2017 г. е реконструирана съществуващата сграда на Национален музей „Боянска църква” (Старо Боянско училище) в детска градина за 2 градински групи – филиал на ДГ № 112 „Детски свят“. Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба. Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на детската градина са изградени 2 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка.

 

Реконструкция на ДГ № 35 „Щастливо детство“, район „Люлин“

Местоположение: район „Люлин“, ж.к. "Люлин-2",  ул. „Георги Икономов“ № 6

Описание:
През 2018 г. е реконструирана съществуващата сграда на ДГ № 35 за 10 групи (8 градински и 2 яслени).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 35 са изградени 10 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

 

Реконструкция на ДГ № 187 „Жар птица”, район „Красна поляна”

Местоположение: район „Красна поляна”, ул. „Добротич” № 48

Описание:
През 2017 г. е открита реконструираната сграда на ДГ № 187 „Жар птица” (бивше ОДЗ № 40) за 8 групи – 6 градински и 2 яслени.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.

 

Преустройство на ДГ № 98

Местоположение:  Район „Младост", ж.к. „Младост 2“,  ул. „Слънчево зайче“ № 9

Описание:
През 2009 г. е възстановен статутът „за детска градина“ на сградата на ДГ № 98 „Слънчевото зайче“ за 8 групи (6 градински и 2 яслени), след извършено преустройство поради ползването ѝ от Служби на НАП, Социални грижи, Социален патронаж и „И нас ни има" (за хора с увреждания). 
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
В двора на ДГ № 98 са реновирани 8 бр. детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

Преустройство на ДГ № 26

Местоположение:  Район „Младост", ж.к. „Младост 1“,  ул. „Чудна градина" № 8

Описание:
През 2008 г. е възстановен статутът „за детска градина“ на сградата на ДГ № 26 „Калина“ за 6 групи (4 градински и 2 яслени) след извършено преустройство поради ползването ѝ от Частно училище  „Антоан дьо Сент Екзюпери" и архив на Столична библиотека.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 26 са реновирани 4 бр. детски площадки и е изпълнена вертикална планировка.

Реконструкция на ДЯ № 128 „Слънце“ (бивше ОДЗ № 33)

Местоположение:  Район „Люлин 3“, ул. „Никола Обретенов" № 5

Описание:
През 2016 г. е открита обновена сграда за 8 яслени групи към ДЯ № 128 (бивше ОДЗ № 33).
Сградата представлява комплекс от осем корпуса (павилионен тип) и разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДЯ № 128 са изградени 8 нови детски площадки и е изпълнена нова вертикална планировка и озеленяване.

Реконструкция на ДГ № 189

Местоположение:  Район „Младост", ул. „Сто усмивки " № 4

Описание:
През 2015 г. е открита реконструираната сграда на ДГ № 189 „Сто усмивки“ (бивше частно училище ЕСПА)  за 6 групи деца – 4 градински и  2 яслени.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 189 са изградени 6 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 15 резултата.