РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

 • ДГ № 20 – преустройство, реконструкция и надстройка на основната сграда на и изграждане на пристройка-разширение за 8 групи, район „Подуяне“ – обектът е преходен за 2021 г.;

   
 • ДГ № 16 "Приказен свят" – разширение за 4 групи и реконструкция на съществуващата етернитова сграда за 8 групи, район "Студентски" – обектът е преходен за 2021 г.;

   
 • ДГ № 119 "Детска планета" – разширение за 3 групи, административна част и обновяване на старата сграда – обектът е преходен за 2022 г.;

   
 • Реконструкция на съществуващата етернитова сграда за 10 групи на ДГ № 36, район „Искър“ – УВЕ/2020 г.;

   
 • Реконструкция на етернитова сграда за 4 групи и изграждане на физкултурен салон на ДГ № 124, район „Красно село“ – УВЕ/2020 г.;

   
 • Реконструкция на етернитова сграда за 10 групи на ДГ № 31, район „Люлин“ – УВЕ/2020 г.;

   
 • Реконструкция на съществуващата етернитова сграда на ДГ № 30, район „Изгрев“ – УВЕ/2021 г.;

   
 • Разширение на съществуваща сграда за две градински групи, една яслена група и физкултурен салон на ДГ № 4 „Слънчо“, с. Владая, район „Витоша” – УВЕ/2021 г.