Тема: Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции за периода 2019 – 2023 г.

Дата на откриване: 13.11.2018

Дата на приключване: 13.12.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: д-р Веселин Милев – председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика (ПКЗСП) към СОС, Живка Новкова – зам.-председател на ПКЗСП, д-р Антон Койчев, д.м. – член на ПКЗСП, Йоанна Драгнева – член на ПКЗСП, Карлос Контрера – зам.-председател на Постоянната комисия по икономика и собственост към СОС, Иван Велков – зам.-председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС, Николай Николов – член на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта, Венцислав Мицов – зам.-председател на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Огнян Лютаков и Георги Георгиев - юрисконсулти в дирекция „Здравеопазване“


Тема: Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН

Дата на откриване: 23.03.2018

Дата на приключване: 23.04.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Веселин Милев, Живка Новкова, д-р Антон Койчев, Йоанна Драгнева, Карлос Контрера, Иван Велков, Николай Николов, Венцислав Мицов – общински съветници; Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Огнян Лютаков и Георги Георгиев – юрисконсулти в дирекция „Здравеопазване“


Тема: Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община

Дата на откриване: 01.03.2018

Дата на приключване: 14.03.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община; д-р Веселин Милев, Милка Христова, Симеон Славчев – общински съветници

Лице за контакти: Огнян Лютаков, Георги Георгиев


— 5 Елементи на страница
Показване на 6 - 8 от 8 резултата.