Тема: Нова Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 09.06.2022

Дата на приключване: 09.07.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“

Лице за контакти: Боряна Тасева – главен експерт и Даниела Угренова – старши експерт в дирекция „Образование“


Тема: Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 15.09.2021

Дата на приключване: 30.09.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Йолита Тодорова – главен експерт в дирекция „Образование“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения

Дата на откриване: 31.08.2021

Дата на приключване: 30.09.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: д-р Антон Койчев – общински съветник; д-р Дончо Барбалов – заместник-кмет на СО

Лице за контакти: Огнян Лютаков и Георги Георгиев – главни юрисконсулти в дирекция „Здравеопазване“


Тема: Правила за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Столична община

Дата на откриване: 17.09.2020

Дата на приключване: 17.10.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева - общински съветник и доц. д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Даниела Угренова - главен експерт в дирекция „Образование“


Тема: Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община

Дата на откриване: 11.01.2019

Дата на приключване: 11.02.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община и д-р Веселин Милев – председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Столичния общински съвет

Лице за контакти: Огнян Лютаков, Георги Георгиев


— 5 Елементи на страница
Показване на 1 - 5 от 8 резултата.