Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 година

Дата на откриване: 21.11.2019

Дата на приключване: 21.12.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова и Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Ренета Ноева-Истилянова и Мария Несторова


Тема: Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 21.08.2019

Дата на приключване: 19.09.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Марта Георгиева – общински съветник

Лице за контакти: Виолета Юриева Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”


Тема: Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

Дата на откриване: 26.06.2019

Дата на приключване: 25.07.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Росица Василева Давидова


Тема: Наредба за определяне на размера на местните данъци

Дата на откриване: 04.12.2018

Дата на приключване: 17.12.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Росица Давидова – главен специалист в дирекция „Общински приходи“


Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2019 година

Дата на откриване: 19.11.2018

Дата на приключване: 19.12.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова и Дончо Барбалов – заместник-кметове на Столична община

Лице за контакти: Ренета Ноева-Истилянова и Мария Несторова


— 5 Елементи на страница
Показване на 21 - 25 от 28 резултата.