Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 22.01.2022

Дата на приключване: 21.02.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: д-р Дончо Барбалов и Мирослав Боршош – заместник-кметове на Столична община

Лице за контакти: Биляна Балева – старши юрисконсулт в дирекция „Култура“; Ирина Михайлова – главен експерт в дирекция "Култура"


Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г. и размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2022 г.

Дата на откриване: 02.11.2021

Дата на приключване: 03.12.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева и Дончо Барбалов – заместник-кметове на Столична община

Лице за контакти: Мария Петрова и Ивета Цветкова


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

Дата на откриване: 13.01.2021

Дата на приключване: 26.01.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов и д-р Дончо Барбалов – зам.-кметове на Столична община

Лице за контакти: Йолита Тодорова – главен експерт в дирекция "Образование"


Тема: Наредба за управление на общинските жилища на Столична община

Дата на откриване: 23.12.2020

Дата на приключване: 22.02.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Силвия Христова, Ботьо Ботев, Иван Таков, Владислав Панев, Борислав Иванов, Борис Бонев – общински съветници и Дончо Борбалов – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Росица Григорова – главен експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Проект за Наредба за изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

Дата на откриване: 30.11.2020

Дата на приключване: 14.12.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Владислав Панев, Георги Георгиев, Николай Стойнев, Екатерина Йорданова – общински съветници

Лице за контакти: Георги Божинов – юрисконсулт в направление ''Финанси и здравеопазване''


— 5 Елементи на страница
Показване на 11 - 15 от 28 резултата.