Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2021 година и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2021 година

Дата на откриване: 05.11.2020

Дата на приключване: 07.12.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева и Дончо Барбалов - заместник-кметове на Столична община

Лице за контакти: Мария Петрова и Ивета Цветкова


Тема: Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 02.11.2020

Дата на приключване: 02.12.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Марта Георгиева - общински съветник

Лице за контакти: Николай Игнатов - сътрудник към общинските съветници от "Демократична България"


Тема: Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 30.03.2020

Дата на приключване: 13.04.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Николай Стойнев и д-р Георги Георгиев – общински съветници, д-р Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Милена Баракова


Тема: Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

Дата на откриване: 27.11.2019

Дата на приключване: 27.12.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

Лице за контакти: Албена Йосифова – главен юрисконсулт в дирекция „Общински приходи“


Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 година

Дата на откриване: 21.11.2019

Дата на приключване: 21.12.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова и Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Ренета Ноева-Истилянова и Мария Несторова


— 5 Елементи на страница
Показване на 16 - 20 от 27 резултата.