П Р О Е К Т И Р А Н Е

2020


►  Изготвяне на работен проект „Доизграждане на Главен колектор IV в участъка от ул. „Хан Кубрат“ по ул. „Крайречна“, по ул. „Царица“ и канални клонове 2, 3, 4, 5, 9, 11 и 14, кв. „Горубляне“, район „Младост“ и съпътстващ водопровод”;

 

►  Изготвяне на прединвестиционни проучвания (ПИП) и идеен проект (ИП) за ВиК инфраструктурата на с. Казичене и с. Кривина, район „Панчарево“;

 

►  Изготвяне на работни проекти за ВиК мрежи по улиците „Справедливост“, „367“ и „357“ в кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“ и др.