27 проекта са одобрени за финансиране по Програма „София – град на младите и активните“За първа година Столичната община финансира реализирането на младежки проекти в самостоятелна програма „София – град на младите и активните“. Програмата е създадена по инициатива на столичния кмет Йорданка Фандъкова в съответствие с визията за утвърждаване на София като град на младите, активните, иновативните.

С проектни предложения кандидатстваха 90 организации - образователните институции, ученически и студентски съвети, районни администрации и младежки организации, като 27 от тях бяха одобрени за финансиране по трите подпрограми на програмата.

По Подпрограма „Младите за София“ се финансират 10 проекта, в които се поставя акцент върху инициативността на ученически и студентски форми на самоуправление, изграждане на младежки пространства, провеждане на обучения и създаване на мрежи за обмен на знания и взаимопомощ, доброволчески инициативи и формиране на умения на младежки лидери.

По Подпрограма „Моят град“ се финансират 8 проекта за провеждане на младежки форуми, фестивали и събития, свързани с емблематични дати от културно-историческото наследство на града. Подкрепени са и проектни дейности през лятната ваканция за младите хора, както и младежки културни пространства за личностно и кариерно развитие.

По Подпрограма „Споделени пространства“ се финансират 9 проекта, с които млади хора в София доказват ангажираността си към каузи за помощ и подкрепа на хора в неравностойно положение, както и за инициативи на неправителствени организации, реализиращи дейности за младежи от рискови групи.

Бюджетът на Програмата за 2021 г. е в размер на 150 000 лева и се осигурява от Столичната община.

Информация за одобрените за финансиране проекти може да намерите тук.