ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ, ИЗГРАДЕНИ ПО ПРЕДПИСАНИЯ НА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Разширение на ДГ № 123 „Шарл Перо“

Местоположение: район „Младост“, кв. "Горубляне", ул. „Хан Аспарух“ № 1

Описание:
През 2006 г. е открита нова сграда на ДГ № 123 „Шарл Перо“ за 3 групи, изпълнена по предписание на ПАБ-СДВР. Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба. Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.

В двора на ДГ № 123 са изградени 3 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка.

Разширение на ДГ № 138 „Приятели”

Местоположение: Район „Връбница”, ул. „3-та” № 13

Описание:
През 2009 г. е открита нова сграда за 5 групи към ДГ № 138 „Приятели”(бивше ОДЗ № 41), изпълнена по предписание на ПАБ – СДВР.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 138 „Приятели” са изградени допълнително 6 бр. детски площадки и е изпълнена нова вертикална планировка и озеленяване.

Нова ДГ № 97 „Изгрев” – филиал

Местоположение: Район „Панчарево”, с. Долни Лозен, ул. „Светлина“ № 2

Описание:
През 2010 г. е открита нова детска градина (филиал на ДГ № 97) за три групи – 1 яслена и 2 градински групи, изпълнена по предписание на ПАБ – СДВР.
Филиалът на детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на филиала са изградени 3 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

Нова ДГ № 97 „Изгрев” – филиал

Местоположение: Район „Панчарево”, с. Горни Лозен, ул. „Янко Панайотов” № 29

Описание:
През 2010 г. е открита нова детска градина (филиал на ДГ № 97) за две градински групи, изпълнена по предписание на ПАБ – СДВР.
Филиалът на детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на филиала са изградени 2 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

Нова ДГ № 97 „Изгрев” – основен корпус

Местоположение: Район „Панчарево”, с. Лозен, ул. „Янко Панайотов” № 29

Описание:
През 2008 г. е открита нова детска градина за две градински групи, изпълнена по предписание на ПАБ – СДВР.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 97 са изградени 2 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

Нова сграда – филиал към ДГ № 127 „Слънце”

Местоположение: Район „Триадица”, ул. „Боровец” № 24

Описание:
През 2008 г. е открита нова двуетажна сграда за две градински групи към ДГ № 127 „Слънце”, изпълнена по предписание на ПАБ – СДВР.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 127 „Слънце” са изградени 2 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

Нова ДГ № 138 „Приятели”

Местоположение: Район „Връбница”, ул. „3-та” № 13

Описание:
През 2007 г. e открита нова ДГ № 138 „Приятели” за 3 групи, изпълнена по предписание на ПАБ – СДВР.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и общодостъпна среда.
В двора на детската градина са изградени 2 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

Нова ДГ № 176 „Зорница” – филиал

Местоположение: Район „Връбница”, ул. „Зорница” № 42

Описание:
През 2012 г. е открита нова ДГ № 176 „Зорница” за 3 градински групи.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 176 „Зорница” са изградени 4 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

Разширение на ДГ № 153 „Света Троица”

Местоположение: Район  „Илинден", ул. „Цар Симеон“  № 225

Описание:
През 2009 г. е открит нов двуетажен корпус  към ДГ № 153 „Света Троица” за 4 градински групи, изпълнена по предписание на ПАБ – СДВР.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 153 „Света Троица” са изградени 7 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

Разширение на ДГ № 162 „Вихрогонче”

Местоположение: Район „Красно село", ул. „Урвич" № 12

Описание:
През 2009 г. е открит нов модул за 2 групи към ДГ № 162 „Вихрогонче”, изпълнена по предписание на ПАБ – СДВР.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 162 „Вихрогонче” са изградени 2 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 20 резултата.