В и К   М Р Е Ж А

2020


 

 • Изграждане на инженерната инфраструктура на ВиК мрежата на кв. „Суходол“, р-н „Овча купел“, подобект: „Канализационни клонове 43, 44, 37, 38, 36, 24, 23, 21, 14, 16, 20, 18 ,19, 12“;
   
 • Главен канализационен клон по ул. „Сребърна“, м. „Кръстова вада-запад“, подобект „Улична канализационна мрежа – 1-ви етап от бул. „Гоце Делчев“ до ул. „Сребърна“, район „Триадица“;
   
 • Изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод по вътрешно-кварталните улици, попадащи във водосбора на Главен колектор IV между ул. „Деян Попов“ и ул. „Хан Аспарух“, кв. „Горубляне“, р-н „Младост“;
   
 • Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Братя Станиславови“ в кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“ – „Софийска вода“ АД;
   
 • Изграждане на главен колектор I в участъка от ул. „Падина“ по ул. „Орех“ до о.т. 148 на ул. „Орех“, кв. „Суходол“, р-н „Овча купел“;
   
 • Канализация и водопровод в кв. „Бенковски“, район „Сердика“ – „Софийска вода“ АД и др.