Обратно ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на зърно /ечемик, жито, овес, просо, царевица, и слънчоглед /, необходимо за изхранване на животните в Зоологическа градина – София"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на зърно /ечемик, жито, овес, просо, царевица, и слънчоглед /, необходимо за изхранване на животните в Зоологическа градина – София".

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9016055.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи: